Masterpress uczestnikiem międzynarodowej inicjatywy proekologicznej HolyGrail 2.0

Reading time: aproximetly 3 minutes

[su_slider source=”media: 2953″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” width=”1600″ height=”800″ title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Pod auspicjami AIM, Stowarzyszenia Marek Europejskich, ponad 85 firm o międzynarodowym i globalnym zasięgu, a także organizacji rządowych połączyło siły w ambitnym celu wdrożenia na szeroka skalę technologii cyfrowej umożliwiającej automatyczną detekcję rodzaju odpadów, a co za tym idzie skuteczniejszego recyklingu opakowań w Unii Europejskiej, aby zdynamizować rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Masterpress z dumą ogłasza, że został członkiem tej grupy.

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to jedna z kluczowych wartości naszej firmy. Dlatego też Masterpress już od dłuższego czasu angażuje się różnorodne projekty w obszarze innowacyjnych technologii wspierających zrównoważony rozwój branży opakowaniowej, takich jak inteligentne opakowania, czy właśnie cyfrowe znakowanie wodne, które umożliwia precyzyjne sortowanie odpadów. Przystąpienie do inicjatywy HolyGrail 2.0. jest więc dla nas kolejnym naturalnym etapem w rozwoju współpracy z naszymi klientami i dostawcami.” – powiedział Waldemar Zdrodowski, prezes zarządu Masterpress S.A.

Jednym z największych wyzwań do przezwyciężenia na drodze dojścia do gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu, jest kwestia odzyskiwania i skutecznego sortowania odpadów konsumenckich poprzez precyzyjną identyfikację typu opakowania, dzięki czemu uzyskuje się poprawę jakości oraz wzrost ilości materiałów pochodzących z wtórnego przetworzenia.

Cyfrowe znaki wodne (z angielskiego digital water marks) zostały uznane przez członków inicjatywy HolyGrail 1.0 (projektu badawczego prowadzonego w ramach programu New Plastics Economy realizowanego przez Fundację Ellen McArthur) za najbardziej obiecującą technologię, otwierającą zupełnie nowe możliwości, niedostępne przy użyciu dotychczas stosowanych rozwiązań. Cyfrowe znaki wodne dysponują największym potencjałem, by zrewolucjonizować metody sortowania w systemach zarządzania odpadami.

Projekt “HolyGrail 2.0” to kolejny etap tej inicjatywy. W jego ramach badania i rozwój technologii cyfrowych znaków wodnych nabiorą tempa i realizowane będą w znacznie większej skali i szerszym zakresie. Uruchomiony zostanie m.in. przemysłowy program pilotażowy, którego celem będzie nie tylko udowodnienie przydatności tej technologii dla skuteczniejszego sortowania odpadów opakowaniowych i wyższej jakości recyklingu, ale również dowiedzenie opłacalności jej stosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wielkiej skali.

Cyfrowe znaki wodne to specjalne, niewidoczne gołym okiem kody, mniej więcej rozmiarów znaczka pocztowego, nanoszone na powierzchnie opakowań dóbr konsumpcyjnych. Mogą one zawierać różne informację, takie jak nazwa producenta, kod SKU (kod jednostki magazynowej), rodzaj zastosowanego tworzywa sztucznego, skład produktów wielowarstwowych, przeznaczenie materiału opakowaniowego do kontaktu z żywnością, itp. Dzięki temu, gdy zużyte opakowanie dotrze już do zakładu sortowania odpadów, zainstalowana na linii sortującej standardowa kamera wysokiej rozdzielczości będzie mogła wykryć znak wodny i odczytać zapisane w nim dane. Następnie, na podstawie zdekodowanych informacji, systemy sterujące linią przekierują odpad do odpowiedniego strumienia sortującego. W rezultacie otrzymamy wydajniejsze i bardziej precyzyjne strumienie sortujące, co przełoży się na wyższą jakość materiałów z przetworzenia, z korzyścią dla wszystkich uczestników łańcucha wartości w branży opakowań. Potencjał cyfrowych znaków wodnych badany jest również dla zastosowań w innych obszarach, takich jak zaangażowanie konsumenckie, widoczność łańcucha dostaw czy działalność detaliczna.

Więcej o projekcie: https://www.aim.be/priorities/digital-watermarks/

the latest news: