polityka jakości i produkcja

polityka jakości systemów zarządzania masterpress

Ambicją naszej firmy jest spełnienie oczekiwań, wymagań i potrzeb Klientów poprzez realizację procesów związanych z produkcją oraz sprzedażą artykułów opakowaniowych w sposób zgodny z wymaganiami regulacyjnymi, prawnymi, a także środowiskowymi. 
Nadrzędnym celem naszej organizacji jest bezustanne podnoszenie zadowolenia Klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa procesów wytwórczych, osiągnięcie najwyższej jakości produktu, jak również wysoka dbałość o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Strategia działalności organizacji jest zgodna z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, normą ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013 oraz z dodatkowymi wymaganiami FSSC 22000 (Wersja 6). Ponadto nasze działania opieramy o wymagania prawne oraz normy takie jak: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 

Dzięki przyjętym zasadom Systemu nasz cel realizowany jest poprzez:

  • indywidualne podejście do klientów i dostarczanie im wyrobów wyprodukowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
  • wsłuchiwanie się w głos Klientów, zapewniając im wsparcie technologiczne,
  • partnerską współpracę z dostawcami i ich ocenę, dzięki którym możemy zapewnić materiały i wyposażenie zgodne z ustalonymi wymaganiami jakościowymi Klienta,
  • realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach, 
  • monitorowanie procesów i identyfikację obszarów wymagających poprawy i ich ciągłe doskonalenie, 
  • stosowanie systemu identyfikowalności dla wytwarzanych wyrobów,
  • szkolenia całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz budowania świadomościjakościowej i procesowej wśród pracowników.

 

Jesteśmy organizacją zarządzaną przez wartości, które stanowią fundament do realizacji strategii firmy i są integralną częścią Polityki Jakości, która jest znana wszystkim pracownikom Masterpress. Zobowiązujemy się ciągle doskonalić wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, tym samym zaspokajać potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów, jednocześnie umacniając zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.