Zasady i warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej Masterpress SA. Jeśli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie z tej strony, zgadzasz się przestrzegać i być związany następującymi warunkami użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują nasze relacje z Tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Termin “Masterpress SA” lub “my” lub “nas” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedzibą jest [wstaw adres]. Termin “Ty” odnosi się do użytkownika lub widza naszej strony internetowej.

 1. Korzystanie z witryny
  1.1 Zawartość stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.
  1.2 Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na korzystanie z plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przez nas przechowywane w celu wykorzystania przez osoby trzecie: [wstawić listę danych osobowych].
  1.3 Ani my, ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  1.4 Użytkownik korzysta z informacji lub materiałów na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. To Państwo są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony spełniają Państwa konkretne wymagania.
  1.5 Ta strona zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiał ten obejmuje, ale nie jest ograniczony do projektu, układu, wyglądu i grafiki. Reprodukcja jest zabroniona, chyba że zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  1.6 Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością lub nie są licencjonowane przez operatora, są potwierdzone na stronie.
  1.7 Nieuprawnione korzystanie z tej strony może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  1.8 Od czasu do czasu, ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są podane dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy daną stronę (strony). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki.
  1.9 Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania ze strony internetowej podlegają prawu [wstawić jurysdykcję].
 2. Własność intelektualna
  2.1 Wszystkie prawa własności intelektualnej w tej witrynie i materiałach na niej zawartych, w tym bez ograniczeń tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, pliki cyfrowe do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, są własnością naszą, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej.
  2.2 Możesz przeglądać, pobierać tylko dla celów buforowania i drukować strony z tej witryny dla własnego użytku, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych miejscach niniejszego regulaminu.
  2.3 Nie wolno:
  (a) republikować;kopiować materiałów z tej strony internetowej (w tym republikowania na innej stronie internetowej);
  (b) sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z tej strony internetowej;
  (c) pokazywać publicznie jakichkolwiek materiałów z tej strony internetowej;
  (d) reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów z naszej strony internetowej do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody
  (e) edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej;
  (f) redystrybuować materiałów z tej strony internetowej, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji (takich jak nasz newsletter).
 3. Ograniczenia odpowiedzialności
  3.1 Zawartość tej strony internetowej jest dostarczana “tak jak jest” bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych.