Kontakt dla akcjonariuszy

O firmie Masterpress S.A.

Masterpress Spółka Akcyjna
ul. Jacka Kuronia 4
15-569 Białystok
NIP: 739-18-01-250
REGON: 510431484
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000297195

  • 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
    Wysokość kapitału zakładowego: 620 000,00 PLN – opłacony w całości

  • 2. DEMATERIALIZACJA AKCJI
  • 3. REJESTR AKCJONARIUSZY
  • 4. WALNE ZGROMADZENIA
    1