Maszyny

Projektujemy i budujemy autorskie urządzenia aplikujące etykiety shrink sleeve: aplikatory oraz tunele obkurczające. Produkcja odbywa się w Polsce.

Nasze urządzenia skierowane są do szybko reagujących na zmiany firm z branży FMCG; ich projekt zapewnia dużą elastyczność działania. Autorskie rozwiązania  Masterpress dają się dostosować do konkretnych potrzeb, czego efektem jest niezawodność i wysoka jakość obkurczania etykiet.

Tunele

Tunel o konstrukcji modułowej w zależności od szybkości aplikacji może być
2; 3; 4 lub 5 metrowy (przestrzeń robocza).

Tunel parowy XL do dużych pojemników

Aplikatory

MP-100

Aplikator etykiet termokurczliwych polskiej produkcji o wydajności 100 sztuk zaaplikowanego sleeva na minutę.

MP-200M

Aplikator etykiet termokurczliwych polskiej produkcji o wydajności 200 sztuk zaaplikowanego sleeva na minutę.

Więcej o MP-200M

MP-300

Aplikator etykiet termokurczliwych polskiej produkcji o wydajności 300 sztuk zaaplikowanego sleeva na minutę.

MP-400 

Aplikator etykiet termokurczliwych polskiej produkcji o wydajności 400 sztuk zaaplikowanego sleeva na minutę.