wartości

Zaufanie, jakim klienci, społeczności i nasi pracownicy obdarzają Masterpress, a także nasze wysokie standardy etycznego postępowania są podstawą wszystkiego, co robimy. Nasze wartości to zbiór zasad i przekonań, którymi kierujemy się w naszej organizacji. Opisują one oczekiwania, jakie powinni mieć wobec nas nasi klienci, a także sposób, w jaki współpracujemy ze sobą. Wierzymy, że przestrzegając tych wartości, możemy zbudować silniejszy i bardziej zrównoważony biznes, który służy wspólnemu dobru.

W Masterpress naszymi wartościami są:

  • szacunek

    rozumiemy, że myśli, uczucia i życiowe historie innych są równie ważne jak nasze własne

  • integralność

    jesteśmy uczciwi, etyczni i godni zaufania

  • Odpowiedzialność

    ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze decyzje, działania i rezultaty