nasze wartości

Zaufanie, jakim klienci, społeczności i nasi pracownicy obdarzają Masterpress, a także nasze wysokie standardy etycznego postępowania są podstawą wszystkiego, co robimy. Nasze wartości to zbiór zasad i przekonań, którymi kierujemy się w naszej organizacji. Opisują one oczekiwania, jakie powinni mieć wobec nas nasi klienci, a także sposób, w jaki współpracujemy ze sobą. Wierzymy, że przestrzegając tych wartości, możemy zbudować silniejszy i bardziej zrównoważony biznes, który służy wspólnemu dobru.

W Masterpress naszymi wartościami są:

 • Integralność

  Działamy etycznie i uczciwie, zapewniając wspólne ramy odniesienia i służąc jako siła jednocząca, która kieruje naszym procesem decyzyjnym.

 • Szacunek

  Szanujemy ludzi za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności, doświadczenie i opinie.

 • Uczciwość

  Jesteśmy otwarci i szczerzy w naszej komunikacji. Często i konstruktywnie dzielimy się informacjami, spostrzeżeniami i radami, a w trudnych sytuacjach radzimy sobie z odwagą i szczerością.

 • Zaangażowanie

  Jesteśmy zaangażowani w wywieranie pozytywnego wpływu i wprowadzanie zmian w życiu naszych klientów, pracowników i społeczności.

 • Więcej o CSR

  Read more