Produkty kosmetyczne

Na rynku kosmetyków i produktów do higieny osobistej ogromną rolę odgrywają równolegle wzornictwo opakowań i ich ogólna estetyka, jak również wymagany przepisami prawa obowiązek dostarczenia konsumentom odpowiednich informacji nt. produktu. Opakowania bywają bardzo złożone i zróżnicowane pod względem rozmiaru, kształtu i materiałów. Dlatego też niezbędny jest wybór takiego dostawcy etykiet, który rozumie te zawiłości i posiada odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. 

Produkty do higieny osobistej i kosmetyki muszą być opatrzone informacjami na temat zawartości oraz ostrzeżeniami nie tylko ze względu na przepisy prawne, ale są one wręcz kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom. Dlatego też projektowanie atrakcyjnego wizualnie, wyróżniającego się na tle innych opakowania, zawierającego jednocześnie wszystkie wymagane prawem informacje jest w tych segmentach rynku koniecznością. 

Masterpress współpracuje z najbardziej znanymi światowymi firmami, tworząc znakomite etykiety zarówno dla wprowadzanych na rynek nowych produktów, jak i na potrzeby regularnych dostaw. Dowodzi to najwyższej klasy standardów produkcyjnych stosowanych przez Masterpress oraz jakości naszych etykiet.