Masterpress zobowiązuje się redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodologią Science Based Targets Initiative (SBTi)

Reading time: approximately 4 minutes

Niedawna poprawa oceny działań z zakresu zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis
do poziomu Silver idzie w parze ze zobowiązaniem firmy do redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 42% do 2030 roku w zakresie 1 i 2 metodologii SBT opartej o wiedzę naukową.

Masterpress dołączył do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Koncentrując się na etycznym i zrównoważonym rozwoju, Masterpress określiliśmy cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), przyłączając się do wysiłków na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C w porównaniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej.  

„Zobowiązując się do wyznaczenia planu dla osiągnięcia celów dekarbonizacji zgodnych z opartą na nauce metodologią SBTi, Masterpress dołącza do tysięcy firm na całym świecie, które wierzą, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i zdolni wnieść pozytywny wkład w zdrowie naszej planety”, powiedział Jeroen de Haan, dyrektor generalny naszej organizacji. „Naszym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 (Scope 1 i 2) o 42% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2022 r. Zamierzamy to osiągnąć poprzez poprawę śladu węglowego naszego zakładu i zmniejszenie śladu środowiskowego oferowanych drukowanych dekoracyjnych produktów opakowaniowych dla naszych klientów finalnych”.

W ciągu najbliższych kilku lat Masterpress będzie ściśle współpracować z SBTi w celu zatwierdzenia planu redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, zgodnie z porozumieniem paryskim, które wyznacza cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Ponadto będziemy również współpracować z SBTi w celu opracowania celu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 (Scope 3). 

„Co ważne, to nie jest pierwsze tego typu działanie ze strony Masterpress. Od wielu lat wprowadzamy innowacje i pracujemy z nowymi, zrównoważonymi, nadającymi się do recyklingu produktami i materiałami”, kontynuował Jeroen de Haan. „Zrobiliśmy i robimy wiele w tej dziedzinie, na przykład stosując technologie zmniejszające wagę opakowań i grubość folii, zmniejszając zużycie pierwotnego plastiku i stale inwestując w energooszczędny sprzęt. Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w naszych działaniach, a w nadchodzących miesiącach Masterpress przedstawi SBTi konkretny plan działania w celu weryfikacji, co jeszcze bardziej umocni nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój”.

Masterpress zdaje sobie sprawę, że przyszłość opakowań leży w stosowaniu optymalnych materiałów i technologii, z których każda przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko.  Dlatego firma kładzie duży nacisk na rozbudowę laboratorium badawczo-rozwojowego pozwalającego na testowanie nowych zrównoważonych produktów i rozwiązań. Niektóre z działań podejmowanych przez Masterpress w celu sprostania temu wyzwaniu obejmują:

  • zmniejszenie wagi opakowań i optymalizacja opakowań dla konkretnych produktów, np. stosowanie cieńszych folii
  • zmniejszenie zużycia pierwotnego plastiku, np. testowanie plastikowych etykiet termokurczliwych z 50% zawartością surowców pochodzących z recyklingu
  • stosowanie hybrydowych maszyn drukarskich z energooszczędnym suszeniem LED

Jako świadectwo zaangażowania w zrównoważony rozwój, Masterpress otrzymał niedawno srebrny certyfikat EcoVadis. Przejście z brązowego na srebrny poziom odzwierciedla poprawę systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy . Certyfikat ten plasuje Masterpress w elitarnym gronie 15% firm na całym świecie, które spełniają surowe kryteria zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: Środowisko, Praca i Prawa Człowieka, Etyka i Zrównoważone Zakupy.

O SBTi: Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to niezależny globalny organ umożliwiający firmom ustalanie i zatwierdzanie celów redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie i surowymi kryteriami. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jednym z zobowiązań koalicji We Mean Business. Cele są uważane za „oparte na nauce”, jeśli są zgodne z tym, co najnowsza nauka o klimacie uważa za niezbędne do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego – ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sciencebasedtargets.org.

the latest news: