Produkujemy odpowiedzialnie

Reading time: aproximetly 4 minutes

[su_slider source=”media: 2479″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Koronawirus a środowisko naturalne – szczęście w nieszczęściu

Na całym świecie i to w ciągu zaledwie kilku miesięcy zasady samoizolacji narzucone w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) spowodowały ograniczenie aktywność gospodarczej i wywarły silny wpływ na środowisko naturalne. Z powodu zamrożenia przemysłu, sieci transportowych i przedsiębiorstw, zaobserwowano nagły spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dowody na to można było zobaczyć w licznych doniesieniach, zdjęciach i filmach, wyraźnie sugerujących, że poprawę stanu środowiska naturalnego przypisać można ograniczeniu działalności gospodarczej.

Zmiany takie zarejestrował m.in. Niderlandzki Królewski Instytut Meteorologiczny (KNMI), który monitoruje zanieczyszczenie powietrza nad Europą. Naukowcy z KNMI przeanalizowali dane uzyskane w ciągu kilku miesięcy z urządzenia Tropomi, zainstalowanego na satelicie Copernicus Sentinel-5P. Ryciny przedstawiają stężenia dwutlenku azotu zanotowane między 13 marca a 13 kwietnia 2020 r. w porównaniu ze średnimi stężeniami w okresie marzec – kwiecień 2019 r. W powietrzu nad Madrytem, Mediolanem i Rzymem zarejestrowano spadki stężenia na poziomie 45%, a nad Paryżem spadek aż o 54%, co koreluje z ostrymi ograniczeniami wprowadzonymi w Europie z powodu pandemii.

 

[column-third-1][/column-third-1][column-third-2] [/column-third-2][column-third-3][/column-third-3]

Dwutlenek azotu to toksyczny, szkodliwy dla organizmów gaz emitowany do atmosfery przez pojazdy spalinowe, elektrownie i inne instalacje przemysłowe.

Jak się okazało, niektórzy komentatorzy zdają się postrzegać ten uboczny efekt epidemii jako swego rodzaju szczęście w nieszczęściu, które może napawać pewnym optymizmem na przyszłość i skłaniać do poważniejszego potraktowania zagadnień związanych z redukcją zanieczyszczeń, gdy życie zacznie już powoli wracać do normalności. Można mieć nadzieję, że pozytywny efekt, jaki wywarliśmy na środowisku naturalnym naszymi niedawnymi działaniami, stanie się impulsem do poszukiwania lepszych, bardziej zrównoważonych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zrównoważona produkcja

Wraz z powrotem do „nowej normalności” rola zrównoważonej działalności produkcyjnej będzie nabierała coraz większego znaczenia w celu utrzymania pozytywnych dla środowiska efektów, jakie przyniosła samoizolacja.

W Masterpress troska o środowisko naturalne jest częścią naszej kultury korporacyjnej. Położenie firmy w regionie nazywanym „zielonymi płucami Polski” dodatkowo zobowiązuje nas do prowadzenia działalności produkcyjnej w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Taki sposób postępowania jest wpisany w filozofię firmy od czasu rozpoczęcia działalności. Wierzymy, że jeśli chcemy prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób, mamy etyczny obowiązek zrozumienia wpływu, jaki funkcjonowanie firmy wywiera na środowisko naturalne i podejmowania odpowiednich kroków, by wpływ ten minimalizować. Otwarcie nowoczesnego, przyjaznego środowisku zakładu produkcyjnego w 2012 r. pozwoliło nam sprostać temu wyzwaniu.

Zintegrowane z naszą infrastrukturą i procesami proekologiczne rozwiązania przekładają się na oszczędność energii, ograniczają szkodliwe emisje i odpady, pozwalając tym samym na ograniczenie wpływu firmy na środowisko i otoczenie społeczne.

 

Zrównoważony rozwój w dziedzinie opakowań

Niestety, nie wszystkie konsekwencje dla środowiska naturalnego są pozytywne. Znacznie zwiększone w okresie społecznej izolacji zapotrzebowanie na różne towary, najczęściej w opakowaniach z tworzyw sztucznych zaowocowało dużą ilością plastikowych odpadów opakowaniowych jednorazowego użytku. I choć mamy nadzieję, że w przyszłym roku koronawirus będzie już tylko wspomnieniem, to zanieczyszczenie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych ciągle pozostanie problemem. W celu ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych marki będą musiały bardziej odpowiedzialnie projektować opakowania – częściej wykorzystywać materiały nadające się do recyklingu, ograniczać zapotrzebowanie na dziewicze plastiki i zmniejszyć zużycie surowców pozyskiwanych z zasobów naturalnych.

Masterpress dysponuje szeroką gamą rozwiązań i podłoży do produkcji etykiet z materiałów pochodzących z wtórnego przetworzenia i specjalnie zaprojektowanych dla ułatwienia prawidłowego recyklingu opakowań.

Dzięki koronawirusowi, który przyniósł nieoczekiwane korzyści dla środowiska, jak nigdy przedtem dostaliśmy szansę, by uczynić świat bardziej zielonym. Pozostaje pytanie, czy będziemy potrafili z tej szansy skorzystać.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań w zakresie zrównoważonej produkcji etykiet, które pomogą ci sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem w dziedzinie opakowań.

 

the latest news:

contact us