Opakowania w służbie dla środowiska

Reading time: aproximetly 3 minutes

[su_slider source=”media: 2756″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” width=”1600″ height=”625″ title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Wyzwanie dla całego świata

Niespełna trzy lata temu, ilość odpadów opakowaniowych w Europie osiągnęła rekordowy poziom 173 kg na mieszkańca – najwyższy w historii. W związku z tym Komisja Europejska zadeklarowała zaostrzenie dyrektywy dotyczącej opakowań, które mają być dopuszczane na rynek. Docelowo plan zakłada, że do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE będą nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w opłacalny sposób.

Na szczęście współcześni konsumenci są świadomi problemu jakim są rosnące hałdy śmieci zanieczyszczających środowisko naturalne. Raport przygotowany przez Unilever odkrywa, że ponad 33% konsumentów wybiera marki, które w ich opinii działają prospołecznie i proekologicznie. Oznacza to ważną zmianę nawyków zakupowych. Współcześni konsumenci chcą płacić za ekologiczne produkty w biodegradowalnych opakowaniach, aby przy relatywie małym wysiłku własnym, walczyć o ochronę środowiska.

Jest to wyraźny sygnał dla producentów odpowiedzialnych społecznie. Należy szukać rozwiązań, które gwarantują kompromis pomiędzy zaspokajaniem potrzeb konsumentów a utrzymaniem równowagi społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Zamknięty obieg korzyści

Szansą na zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w dobie ciągłego wzrostu gospodarczego jest ich jest ponowne wykorzystanie (downcycling).

Downcycling, może przyczynić się do zmniejszenia hałd odpadów opakowaniowych zagrażających glebie, wodzie, powietrzu oraz faunie i florze. Należy podkreślić, że powtórne wykorzystywanie tworzyw powoduje znaczne oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystanie ropy naftowej, ale przede wszystkim znacząco obniża emisję CO2.

Według raportu ogłoszonego przez austriacką firmę konsultingową Denkstatt, z punktu widzenia środowiskowego, bardziej zasadne używanie jest tworzywa PET pochodzącego z recyklingu (r-PET) niż oryginalnego surowca.

 

r-PET w służbie dla środowiska naturalnego

Wykorzystanie etykiety wykonanej z tworzywa r-PET w połączeniu z butelką wykonaną z r-PET pozwala uzyskać w pełni zrównoważony produkt. W przypadku rPET ślad węglowy wynosi 0,45 kg ekwiwalentu CO2, podczas gdy dla dziewiczego PET jest to 2,15 kg ekwiwalentu CO2.

Innymi słowy mówiąc, emisja dwutlenku węgla podczas cyklu życia produktu z rPET jest o 79% niższa niż w przypadku oryginalnego surowca PET.

W Masterpress wiemy jak wykorzystać przyjazny środowisku r-PET w produkcji, zarówno etykiety samoprzylepnych jak i shrink sleeve.

 

Znajdź rozwiązanie dla swojego biznesu

rPET jest jednym z wielu dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju produktu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań.

the latest news:

contact us