Masterpress w trosce o środowisko wspiera pszczoły miodne

Reading time: approximately 2 minutes

Z przyjemnością informujemy, że z końcem czerwca 2021 r. Masterpress stał się posiadaczem pasieki, składającej się obecnie z 6 uli. Pszczele domy postawione zostały na niezabudowanym, trawiastym fragmencie terenu, w odległości kilkudziesięciu metrów od elewacji zakładu produkcyjnego Masterpress. Zapewni to z jednej strony bezpieczeństwo pracownikom, zaś z drugiej sprawi, że owady nie będą niepokojone. Teren pasieki jest dodatkowo ogrodzony. Ustawiona zostanie też tablica informacyjna z informacjami dotyczącymi pasieki, pszczół, zasad bezpieczeństwa. Ule dostarczyła Pasieka Wasilków s.c. E. i A. Semeniuk, która będzie również sprawować „merytoryczną” opiekę nad pszczelimi rodzinami.

Pszczelarstwo miejskie rozwija się w ostatnich latach dynamicznie. I bardzo dobrze – bo pszczoły stanowią niezwykle istotny element całego naszego ekosystemu. Zgromadzone doświadczenia i badania dowodzą, że pszczoły znakomicie radzą sobie w warunkach miejskich, a dzięki intensywnemu zapylaniu kwiatów przyczyniają się do poprawy kondycji miejskiej flory, w szczególności drzewostanu. Owadom w miastach nie zagraża szkodliwe działanie pestycydów i innych oprysków chemicznych, jak ma to miejsce na obszarach wiejskich. Korzystna dla nich jest również temperatura powietrza, która jest w mieście zazwyczaj nieco wyższa, niż na terenach niezurbanizowanych. W miastach nie mają też do czynienia z liczną konkurencją owadzich amatorów kwiatowego nektaru, co przekłada się stosunkowo wysoką wydajność w produkcji miodu i innych pszczelich pożytków.

Lokalna pszczelarska inicjatywa Masterpress to wyraz troski naszych pracowników o środowisko naturalne, a jednocześnie efekt szerokiego spojrzenia firmy na zagadnienia strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w system wartości przedsiębiorstwa. Pokazujemy też w ten sposób, że nawet takie pojedyncze, pozytywne działania mogą w konsekwencji przynieść większy, odczuwalny przez ogół społeczeństwa efekt.

the latest news: