Masterpress S.A. dołącza do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

Reading time: aproximetly 1 minute

Miło nam poinformować, że stosowane przez naszą firmę procedury, praktyki i nowoczesne standardy w procesach rekrutacji pracowników na stanowiska wszystkich szczebli pozwoliły Masterpress S.A. uzyskać członkostwo w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji to istniejące od 2013 r. zrzeszenie pracodawców stosujących przyjazne praktyki w procesach poszukiwania, wyboru i zatrudniania pracowników. Za swój cel Koalicja stawia sobie promocje dobrych praktyk w rekrutacji i tworzenie standardów w tym zakresie, z uwzględnieniem dbałości o relacje z kandydatami i ich wrażenia z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Opracowany w ramach Koalicji Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji jest wskazówką dla działów HR, jakimi zasadami warto kierować się przy prowadzeniu procesów zatrudniania pracowników. Koalicja zrzesza obecnie ponad 350 pracodawców reprezentujących wszystkie gałęzie gospodarki.

the latest news: