Kody QR – reaktywacja!

Reading time: approximately 3 minutes

[su_slider source=”media: 2664″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Drugie życie kodów QR

Trwający od lat postęp technologiczny najlepiej obrazuje wciąż rosnąca wydajność i nowe funkcjonalności dostępne w smartfonach. Proces ten znajduje swoje odbicie w swoistym „odrodzeniu” kodów QR, ponieważ oprogramowanie preinstalowane w większości nowych modeli telefonów z aparatem fotograficznym potrafi automatycznie wykryć obecność kodu QR i błyskawicznie odczytać zapisaną w nim informację. Wystarczy jedynie odblokować urządzenie, uruchomić aparat i skierować obiektyw na kod QR, bez konieczności pobierania i  instalacji dodatkowych aplikacji.

W dzisiejszych czasach możliwość zrobienia zdjęcia czy nakręcenia wideo w każdej chwili jest dla nas czymś oczywistym i naturalnym. Czymś, co okazało się również rozwiązaniem problemu, który dotychczas ograniczał popularność i marketingowe wykorzystanie kodów QR.

Nowoczesny druk cyfrowy pozwala między innymi na tworzenie unikatowych, generowanych automatycznie kodów QR, a postępujący rozwój technologiczny i coraz powszechniejsza dostępność przekładają się na ich drugie życie.

 

Inteligentne rozwiązania

Zastosowanie technologii druku unikalnych kodów QR na etykietach i opakowaniach otwiera szereg dodatkowych, nieznanych wcześniej możliwości zwiększenia interakcji z użytkownikiem i jednocześnie analizy jego zachowań na podstawie zebranych danych.

Poniżej wybrane przykłady wykorzystania kodów QR w produkcji opakowań:

  • – informowanie i edukowanie o sposobie recyklingu opakowania – dzięki zastosowaniu kodów QR możemy stworzyć wirtualną instrukcję, jak bezpiecznie dla środowiska należy zutylizować opakowanie,
  • – serializacja produktu – zapewnienie pełnej identyfikowalności każdej, pojedynczej sztuki produktu na rynku, zarówno w celach marketingowych, jak również dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktu. Dodatkowo konsument zyskuje możliwość łatwego sprawdzenia informacji na temat pochodzenia danego produktu,
  • – zabezpieczenie marki przed oszustwami – możliwość skutecznego zabezpieczenia produktu przed podrobieniem,
  • – analiza danych dotyczących bieżącego zużycia poprzez skanowanie unikalnych kodów QR przez konsumentów. Jesteśmy wtedy w stanie dokładnie określić lokalizację, w której dany produkt z unikalnym kodem został zeskanowany,
  • – personalizacja – możliwość stworzenia spersonalizowanej kampanii marketingowej,
  • – komunikowanie programów lojalnościowych – możliwość zachęcenia konsumenta do uczestnictwa w programach lojalnościowych, sieciach społecznościowych, konkursach i innych formach zaangażowania konsumentów, w celu zapewnienia lepszej integracji z marką,
  • – śledzenie produktu – za pomocą unikalnych kodów QR jest możliwe śledzenie drogi produktu od momentu wyprodukowania, poprzez transport i sieć dystrybucji, aż do momentu zakupu,

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście całego wachlarza możliwości, jakie stwarza technologia unikalnych kodów QR. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań w zakresie inteligentnych opakowań.

the latest news: