Chronimy środowisko – Masterpress z certyfikatem systemu FSC® CoC

Reading time: aproximetly 2 minutes

Z satysfakcją informujemy, że Masterpress otrzymał certyfikat FSC® Chain of Custody. Zakresem certyfikatu objęte zostały: zakup niezadrukowanych papierowych etykiet samoprzylepnych, certyfikowanych w kategorii FSC Mix lub FSC Recycled oraz sprzedaż zadrukowanych już etykiet.

Masterpress od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, opartą m.in. na zasadach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zasady te wprowadzamy w życie w naszej codziennej pracy, np. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędniejsze gospodarowanie zużyciem wody i energii elektrycznej czy ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska naturalnego.

Posługiwanie się certyfikatem FSC oznacza korzyści zarówno dla Masterpress, naszych partnerów biznesowych, jak i dla środowiska naturalnego. Daje przede wszystkim gwarancję, że objęte certyfikacją etykiety samoprzylepne wykonane zostały z surowca legalnie pozyskanego i przetworzonego w ramach łańcucha dostaw, w którym zachowane są standardy FSC. Oznacza to, że papier naszych etykiet wytworzony został z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, bądź też z surowca pochodzącego z recyklingu. W ten sposób troszczymy się o ekosystemy leśne, chroniąc żywotność i zasoby biologiczne obszarów zalesionych. Przyczyniamy się tym samym do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym zachodzącym na naszej planecie.

 

Czym jest FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją non-profit promującą odpowiedzialne zarządzanie obszarami leśnymi na świecie. Organizacja ta opracowała również system certyfikacji lasów, a także wyrobów z drewna i papieru. System FSC® to jeden z najbardziej wiarygodnych w świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, oficjalnie uznawany przez najważniejsze organizacje ekologiczne.

the latest news:

contact us