Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza etykieta sleeve zaaplikowana na kubek polipropylenowy otrzymała pozytywną ocenę stowarzyszenia RecyClass pod kątem przydatności do recyclingu.

Ocenę naszego rozwiązania opakowaniowego wykonała firma Suez.circpack® należąca do stowarzyszenia RecyClass. Badania zostały przeprowadzone według specjalnej metodologii opracowanej przez stowarzyszenie.

W efekcie badań Masterpressowi został przyznany „list zgodności”, potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności badanego produktu z technologiami sortowania i recyclingu powszechnie stosowanymi w Europie na skalę przemysłową. Oznacza to, że w procesie recyclingu kubek – bez konieczności zrywania etykiety – będzie kierowany bezpośrednio do strumienia odzyskiwania frakcji sztywnego polipropylenu.

Opracowane przez nas rozwiązanie jest przyjazne środowisku i wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Z przyjemnością informujemy, że z końcem czerwca 2021 r. Masterpress stał się posiadaczem pasieki, składającej się obecnie z 6 uli. Pszczele domy postawione zostały na niezabudowanym, trawiastym fragmencie terenu, w odległości kilkudziesięciu metrów od elewacji zakładu produkcyjnego Masterpress. Zapewni to z jednej strony bezpieczeństwo pracownikom, zaś z drugiej sprawi, że owady nie będą niepokojone. Teren pasieki jest dodatkowo ogrodzony. Ustawiona zostanie też tablica informacyjna z informacjami dotyczącymi pasieki, pszczół, zasad bezpieczeństwa. Ule dostarczyła Pasieka Wasilków s.c. E. i A. Semeniuk, która będzie również sprawować „merytoryczną” opiekę nad pszczelimi rodzinami.

Pszczelarstwo miejskie rozwija się w ostatnich latach dynamicznie. I bardzo dobrze – bo pszczoły stanowią niezwykle istotny element całego naszego ekosystemu. Zgromadzone doświadczenia i badania dowodzą, że pszczoły znakomicie radzą sobie w warunkach miejskich, a dzięki intensywnemu zapylaniu kwiatów przyczyniają się do poprawy kondycji miejskiej flory, w szczególności drzewostanu. Owadom w miastach nie zagraża szkodliwe działanie pestycydów i innych oprysków chemicznych, jak ma to miejsce na obszarach wiejskich. Korzystna dla nich jest również temperatura powietrza, która jest w mieście zazwyczaj nieco wyższa, niż na terenach niezurbanizowanych. W miastach nie mają też do czynienia z liczną konkurencją owadzich amatorów kwiatowego nektaru, co przekłada się stosunkowo wysoką wydajność w produkcji miodu i innych pszczelich pożytków.

Lokalna pszczelarska inicjatywa Masterpress to wyraz troski naszych pracowników o środowisko naturalne, a jednocześnie efekt szerokiego spojrzenia firmy na zagadnienia strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w system wartości przedsiębiorstwa. Pokazujemy też w ten sposób, że nawet takie pojedyncze, pozytywne działania mogą w konsekwencji przynieść większy, odczuwalny przez ogół społeczeństwa efekt.

Z satysfakcją informujemy, że Masterpress otrzymał certyfikat FSC® Chain of Custody. Zakresem certyfikatu objęte zostały: zakup niezadrukowanych papierowych etykiet samoprzylepnych, certyfikowanych w kategorii FSC® Mix lub FSC® Recycled oraz sprzedaż zadrukowanych już etykiet.

Masterpress od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, opartą m.in. na zasadach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zasady te wprowadzamy w życie w naszej codziennej pracy, np. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędniejsze gospodarowanie zużyciem wody i energii elektrycznej czy ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska naturalnego.

Posługiwanie się certyfikatem FSC® oznacza korzyści zarówno dla Masterpress, naszych partnerów biznesowych, jak i dla środowiska naturalnego. Daje przede wszystkim gwarancję, że objęte certyfikacją etykiety samoprzylepne wykonane zostały z surowca legalnie pozyskanego i przetworzonego w ramach łańcucha dostaw, w którym zachowane są standardy FSC®. Oznacza to, że papier naszych etykiet wytworzony został z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, bądź też z surowca pochodzącego z recyklingu. W ten sposób troszczymy się o ekosystemy leśne, chroniąc żywotność i zasoby biologiczne obszarów zalesionych. Przyczyniamy się tym samym do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym zachodzącym na naszej planecie.

Czym jest FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją non-profit promującą odpowiedzialne zarządzanie obszarami leśnymi na świecie. Organizacja ta opracowała również system certyfikacji lasów, a także wyrobów z drewna i papieru. System FSC® to jeden z najbardziej wiarygodnych w świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, oficjalnie uznawany przez najważniejsze organizacje ekologiczne.

Wyzwanie dla całego świata

Niespełna trzy lata temu, ilość odpadów opakowaniowych w Europie osiągnęła rekordowy poziom 173 kg na mieszkańca – najwyższy w historii. W związku z tym Komisja Europejska zadeklarowała zaostrzenie dyrektywy dotyczącej opakowań, które mają być dopuszczane na rynek. Docelowo plan zakłada, że do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE będą nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w opłacalny sposób.

Na szczęście współcześni konsumenci są świadomi problemu jakim są rosnące hałdy śmieci zanieczyszczających środowisko naturalne. Raport przygotowany przez Unilever odkrywa, że ponad 33% konsumentów wybiera marki, które w ich opinii działają prospołecznie i proekologicznie. Oznacza to ważną zmianę nawyków zakupowych. Współcześni konsumenci chcą płacić za ekologiczne produkty w biodegradowalnych opakowaniach, aby przy relatywie małym wysiłku własnym, walczyć o ochronę środowiska.

Jest to wyraźny sygnał dla producentów odpowiedzialnych społecznie. Należy szukać rozwiązań, które gwarantują kompromis pomiędzy zaspokajaniem potrzeb konsumentów a utrzymaniem równowagi społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

Zamknięty obieg korzyści

Szansą na zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w dobie ciągłego wzrostu gospodarczego jest ich jest ponowne wykorzystanie (downcycling).

Downcycling, może przyczynić się do zmniejszenia hałd odpadów opakowaniowych zagrażających glebie, wodzie, powietrzu oraz faunie i florze. Należy podkreślić, że powtórne wykorzystywanie tworzyw powoduje znaczne oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystanie ropy naftowej, ale przede wszystkim znacząco obniża emisję CO2.

Według raportu ogłoszonego przez austriacką firmę konsultingową Denkstatt, z punktu widzenia środowiskowego, bardziej zasadne używanie jest tworzywa PET pochodzącego z recyklingu (r-PET) niż oryginalnego surowca.

r-PET w służbie dla środowiska naturalnego

Wykorzystanie etykiety wykonanej z tworzywa r-PET w połączeniu z butelką wykonaną z r-PET pozwala uzyskać w pełni zrównoważony produkt. W przypadku rPET ślad węglowy wynosi 0,45 kg ekwiwalentu CO2, podczas gdy dla dziewiczego PET jest to 2,15 kg ekwiwalentu CO2.

Innymi słowy mówiąc, emisja dwutlenku węgla podczas cyklu życia produktu z rPET jest o 79% niższa niż w przypadku oryginalnego surowca PET.

W Masterpress wiemy jak wykorzystać przyjazny środowisku r-PET w produkcji, zarówno etykiety samoprzylepnych jak i shrink sleeve.

Znajdź rozwiązanie dla swojego biznesu

rPET jest jednym z wielu dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju produktu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań.

Zostaliśmy nagrodzeni srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważoną politykę biznesową. Świadoma strategia rozwoju Masterpress oznacza, że przykładamy coraz większą uwagę do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) i środowiska.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy są oceniane w skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.

Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację.

W Masterpress wierzymy w kreatywność, która leży u podstaw innowacji – siły gwarantującej rozwój. Zawsze staramy się wspierać i promować różnorodne przejawy kreatywności.

Masterpress miał przyjemność wesprzeć finansowo i organizacyjnie wyjazd drużyny „Less Than 3” z białostockiego I LO im. Adama Mickiewicza na Olimpiadę Kreatywności Destination-Imagination 2019 w Chinach w grudniu 2019 r.

Drużyna „Less Than 3” powstała w 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku pod opieką trenerską pana Pawła Andryszaka, nauczyciela fizyki w I LO. Przez kilka miesięcy roku szkolnego 2018-2019 Drużyna intensywnie pracowała nad wybranym przez siebie technicznym Wyzwaniem kreatywnym. Wyniki tej pracy zaprezentowane zostały podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2019 we Wrocławiu. Połączone siły nieskrępowanego kreatywnego potencjału młodych umysłów członków drużyny „Less Than 3” przyniosły zasłużony efekt w postaci tytułu mistrza Polski zdobytego w wyzwaniu technicznym za projekt urządzenia latającego. Jednym z przywilejów laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2019 jest prawo do reprezentowania Polski podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności w Chinach.

Olimpiada Kreatywności Destination-Imagination jest azjatyckim wydarzeniem, w którym udział biorą również najlepsze drużyny kreatywne z zagranicy wyłonione podczas rywalizacji w krajowych edycjach Olimpiad.

Sześcioosobowy team z Białegostoku wziął udział w dwóch kategoriach wyzwań:

Wyzwaniu Na Już (Instant Challenge), w którym chodziło o szybkie znalezienie technicznego rozwiązania zadanego problemu przy z góry narzuconych i mocno ograniczonych zasobach oraz

Wyzwaniu Ekstremalnym (Extreme Challenge), polegającym na przygotowaniu w ciągu 24 godzin występu scenicznego w języku angielskim na wskazany przez organizatorów temat, opracowaniu scenariusza występu, zbudowaniu własnej scenografii z materiałów otrzymanych od organizatorów oraz materiałów pochodzących z recyclingu oraz oczywiście prezentacji efektu tych działań przed publicznością i sędziami.

Dziewczyny i chłopcy z „Less Than 3” spisali się znakomicie, zdobywając II miejsce i tytuł Wicemistrzów Azji w Wyzwaniu Na Już oraz zajmując 6 lokatę w Wyzwaniu Ekstremalnym. Cała reprezentacja naszego kraju wykazała się ponadprzeciętną kreatywnością oraz zaimponowała sędziom, innym uczestnikom i publiczności poświęceniem i umiejętnością efektywnej pracy pod presją czasu przy niedoborze zasobów. Serdecznie gratulujemy młodym i kreatywnym z Białegostoku!

Bardzo cieszymy się, że jako firma, której pozycja zbudowana została właśnie na innowacji, mogliśmy wesprzeć wspaniały sukces osiągnięty przez naszą kreatywną młodzież w Pekinie. Wierzymy, że promocja kreatywności w różnorodnych jej przejawach ma głęboki sens i zawsze będziemy starać się wspierać podobne inicjatywy.