Aby sprostać wyzwaniu potrzebna jest współpraca wszystkich ogniw łańcucha wartości. 

Gabriel Magdaleno, dyrektor sprzedaży eksportowej, Masterpress.

——–

Według danych Eurostatu “Statystyki dotyczące odpadów opakowaniowych” z 2022 r., w 2021 r. w Unii Europejskiej wytworzono aż 84,3 mln ton odpadów – czyli średnio 188,7 kg na osobę. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 22,5%. Te dane pokazały, że trzeba jak najszybciej rozwinąć zintegrowany, oparty na współpracy system obejmujący wszystkie ogniwa łańcucha wartości, zwłaszcza w kontekście ambitnych celów Unii Europejskiej na 2030 r. w tym zakresie. Branża drukowanych opakowań dekoracyjnych odgrywa kluczową rolę w sprostaniu temu wyzwaniu.

Przegląd dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (REFIT) 

Parlament Europejski na sesji plenarnej zatwierdził swoje stanowisko w sprawie proponowanego rozporządzenia.  18 grudnia 2023 r. Rada Europejska również zajęła stanowisko w tej sprawie. To podejście przygotuje grunt pod negocjacje między Radą Europejską a Parlamentem w sprawie ostatecznego kształtu przepisów dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Obie instytucje muszą formalnie zatwierdzić ostateczny tekst, w okresie belgijskiej prezydencji w pierwszej połowie 2024 r. Najprawdopodobniej będzie on zawierał:

Cele w zakresie redukcji odpadów:

Wyjątki dla państw członkowskich:

Cele w zakresie zbiórki pojemników z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do jednorazowego użytku:

Systemy zwrotu kaucji:

Substancje chemiczne w opakowaniach:

Cele ponownego użycia i uzupełniania:

Innowacyjne technologie druku i recyklingu zmniejszające negatywny wpływ na środowisko jako kluczowa szansa na zmiany

Branża opakowaniowa i poligraficzna jest gotowa do wniesienia znaczącego wkładu w zmniejszenie wpływu opakowań na środowisko oraz współpracy z przemysłem. Wykorzystując zaawansowane technologie i strategiczne podejścia, producenci opakowań mogą skutecznie budować odpowiedzialność za środowisko i dostosować się do celów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD). 

Poniżej przykłady działań, które branża opakowaniowa i poligraficzna może podjąć, aby sprostać temu wyzwaniu:

Przyszłość zrównoważonych opakowań leży w zastosowaniu różnorodnych materiałów i technologii, z których każda odgrywa rolę w zmniejszaniu wpływu na środowisko. Wraz z rozwojem branży konieczne będzie połączenie innowacji z praktyką. Zaproponowane wyżej rozwiązania są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także wykonalne i skuteczne.

Rola etykiet i folii

W dynamicznym krajobrazie europejskiego sektora FMCG producenci coraz częściej koncentrują się na wysokiej jakości etykietach i innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie opakowań dekoracyjnych z nadrukiem. Te postępy nie dotyczą tylko estetyki. Obejmują one wzory, kolory i funkcjonalność, które zapewniają bezpieczeństwo, zwiększają atrakcyjność oraz oferują solidną i unikalną reprezentację marki.

Etykiety i folie, choć mniejsze w porównaniu do całego opakowania, odgrywają znaczącą rolę w strumieniu odpadów. Są one integralną częścią brandingu produktów i źródła informacji o nich a jednocześnie stanowią wyjątkowe wyzwanie związane z recyklingiem. Etykiety mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z  papieru, plastiku i folii, często z samoprzylepnymi podkładami, które zanieczyszczają strumienie recyklingu. Folie używane do owijania i uszczelniania produktów różnią się znacznie pod względem składu materiałowego, co dodatkowo komplikuje proces recyklingu.

Patrząc w kierunku 2030 roku, konieczne jest dostrzeżenie roli i potencjału branży etykietowania, folii i opakowań w kształtowaniu opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska. Kluczowym aspektem tej ewolucji jest zmniejszenie wagi opakowania (lekkość) i ich optymalizacja pod kątem konkretnych produktów, np. zastosowanie cieńszych folii. Używanie cieńszych materiałów nie tylko zmniejsza ilość plastiku, ale także minimalizuje ilość odpadów. Jednocześnie powinniśmy dążyć do stosowania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, zmniejszając zużycie nowego plastiku. W Masterpress prowadzimy obecnie testy produkcji etykiet z tworzywa sztucznego zawierającego 50% materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto przejście na materiały nadające się do recyklingu nabiera tempa, a firmy badają nowe podłoża i rozwiązania w zakresie opakowań monomateriałowych, które można łatwo przetwarzać w zakładach recyklingu. 

Etykieta termokurczliwa na kubek TINE 300 g

Opakowanie wyprodukowane przez Masterpress dla Berry Superfos Lidköping, odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i uosabia standardy „zaprojektowane z myślą o recyklingu” określone przez organizację RecyClass. W opakowaniu zastosowano poliolefinowy materiał termokurczliwy o niskiej gęstości, tworząc rozwiązanie “monomateriałowe”, które ułatwia prawidłową identyfikację i recykling kubków. Dodatkowo etykieta ta wykorzystuje cieńszą poliolefinę o gęstości 45 μ, skutecznie zmniejszając ilość materiału, co przekłada się na niższy ślad węglowy i bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania opakowaniowe. Dzięki temu kubki są prawidłowo poddawane recyklingowi, zmniejszając wpływ na środowisko i popychając przemysł opakowaniowy w kierunku rozwiązań „nadających się do recyklingu.” Ten projekt pokazuje, jak przemyślany dobór materiałów i odpowiedni projekt mogą zaowocować produktem w pełni nadającym się do recyklingu bez uszczerbku dla funkcjonalności i estetyki opakowania. 

Etykieta shrink sleeve na kubek mleczarski TINE 300g firmy Masterpress wyprodukowany dla TINE SA zwyciężyła w kategorii Zwycięzca Środowiskowy.

Rola współpracy i odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron

Samo wdrożenie nowych technologii nie wystarczy  do osiągnięcia założeń, postawionych na 2030 rok. Koordynacja w całym łańcuchu wartości ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego wdrożenia technologii, które są zgodne z trzema wyzwaniami R (Reduce, Reuse, Recycle) określonymi w dyrektywie PPWD do 2030 r. To holistyczne podejście wymaga integracji aspektów środowiskowych, strategii marketingowych marki i wskazówek dla konsumentów skoncentrowanych na bardziej zrównoważonej przyszłości. Kluczowe znaczenie ma projektowanie produktów i opakowań, które nie tylko przemawiają do świadomych konsumentów, ale także zwiększają wartość marki. Ponadto projekty te muszą być przyjazne dla użytkownika, zapewniając łatwość użytkowania pod względem trzech R. Ostatecznym celem jest zaspokojenie potrzeb konsumentów poprzez oferowanie produktów, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjazne dla środowiska, spełniając w ten sposób cele PPWD i przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Osiągnięcie ambitnych celów nakreślonych przez PPWD będzie zatem wymagało rewizji doktryny Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta” (ROP). Zgodnie z nią to właśnie na producentów nałożony jest obowiązek zarządzania wpływem ich produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Aby jednak skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z zasadą trzech “R”, potrzebne jest podejście bardziej integracyjne. Wymaga to równego podziału odpowiedzialności i kosztów w całym łańcuchu wartości, w tym między organami regulacyjnymi i konsumentami.

Takie podejście uwzględnia fakt, że każde ogniowo w cyklu życia produktu – od producentów opakowań i firm etykietujących po sektory transportu, handlu detalicznego, konsumentów i recyklingu – odgrywa istotną rolę w śladzie środowiskowym produktów. Dlatego też każde ogniwo w łańcuchu powinno być odpowiedzialne za projektowanie odpowiednich rozwiązań.

Europa, choć przewodzi zmianom regulacyjnym, takim jak PPWD, nie jest osamotniona na tej drodze. Na całym świecie różne regiony wdrażają podobne zmiany regulacyjne, podkreślając znaczenie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości. Europa, dzięki swojej postępowej polityce, może ustanowić precedens i stać się liderem w osiąganiu bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska standardów przemysłowych. Powołując się na przykłady z całego świata i ucząc się na ich podstawie może udoskonalić swoje strategie i promować  holistyczne podejście oparte na współpracy oraz wzywać do odpowiedzialności za środowisko.

Wnioski 

Osiągnięcie wyznaczonych przez PPWD celów na 2030 r. zależy od opracowania elastycznych rozwiązań, które można dostosować do różnorodnych potrzeb regulacyjnych, technologicznych i kulturowych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Potrzebna jest uszczegółowiona strategia, uwzględniająca unikalne otoczenie regulacyjne, ciągły rozwój technologiczny i praktyki kulturowe różnych regionów.

Aby skutecznie poruszać się po tych zawiłościach, niezbędna jest wspólna odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości. Oznacza to wyjście poza tradycyjną doktrynę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) i promocję współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym producentami, sprzedawcami detalicznymi, konsumentami i sektorami recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu zaangażowania organów regulacyjnych i konsumentów.

Droga do osiągnięcia celów PPWD do 2030 r. jest wieloaspektowa i wymaga harmonijnego powiązania wspólnej odpowiedzialności, zespołowego wysiłku i nieustannych innowacji. Przyjmując te zasady i rozumiejąc, że dzięki innowacjom recykling będzie się ciągle rozwijał, możliwe jest stworzenie zrównoważonej przyszłości, która zaspokoi różnorodne potrzeby i utoruje drogę do globalnego zarządzania ochroną środowiska.

Z radością informujemy, że Masterpress został wyróżniony nagrodą “Najlepszy Pracodawca 2023” przez polską Kapitułę Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Wyróżnienie to odzwierciedla nasze zaangażowanie w rozwijanie i budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz tworzenie miejsca pracy, w którym docenia się ich wiedzę i doświadczenie w zakresie opakowań drukowanych.

„Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, które potwierdza, że nasze starania, aby tworzyć przyjazne, otwarte i różnorodne miejsce pracy sprzyjające rozwojowi pracowników, są zauważane i doceniane. Pracownicy, od samego początku istnienia firmy, są naszą największą wartością i kapitałem. Mam nadzieję, że każdy z nich wie, że może się z nami rozwijać, otwarcie z nami rozmawiać i spełniać swoje zawodowe ambicje” – podkreśla prezes i współzałożyciel Masterpress, Waldemar Zdrodowski.

W Masterpress nasi pracownicy są sercem naszej firmy. Wierzymy w inwestowanie w ich rozwój, zapewnianie profesjonalnego wsparcia i tworzenie środowiska, które zachęca do kreatywności i pomysłowości. Nasz sukces jest wynikiem ich poświęcenia. Wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w ich dobre samopoczucie i rozwój zawodowy.

Czytaj więcej:

https://forumbiznesu.pl/nasze-programy/liderzy-spolecznej-odpowiedzialnosci/masterpress-doskonalimy-produkty-procesy-i-pracownikow

https://spolecznieodpowiedzialni.info/twarze-csr/masterpress-doskonalimy-produkty-procesy-i-pracownikow

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza etykieta sleeve zaaplikowana na kubek polipropylenowy otrzymała pozytywną ocenę stowarzyszenia RecyClass pod kątem przydatności do recyclingu.

Ocenę naszego rozwiązania opakowaniowego wykonała firma Suez.circpack® należąca do stowarzyszenia RecyClass. Badania zostały przeprowadzone według specjalnej metodologii opracowanej przez stowarzyszenie.

W efekcie badań Masterpressowi został przyznany „list zgodności”, potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności badanego produktu z technologiami sortowania i recyclingu powszechnie stosowanymi w Europie na skalę przemysłową. Oznacza to, że w procesie recyclingu kubek – bez konieczności zrywania etykiety – będzie kierowany bezpośrednio do strumienia odzyskiwania frakcji sztywnego polipropylenu.

Opracowane przez nas rozwiązanie jest przyjazne środowisku i wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Z przyjemnością informujemy, że z końcem czerwca 2021 r. Masterpress stał się posiadaczem pasieki, składającej się obecnie z 6 uli. Pszczele domy postawione zostały na niezabudowanym, trawiastym fragmencie terenu, w odległości kilkudziesięciu metrów od elewacji zakładu produkcyjnego Masterpress. Zapewni to z jednej strony bezpieczeństwo pracownikom, zaś z drugiej sprawi, że owady nie będą niepokojone. Teren pasieki jest dodatkowo ogrodzony. Ustawiona zostanie też tablica informacyjna z informacjami dotyczącymi pasieki, pszczół, zasad bezpieczeństwa. Ule dostarczyła Pasieka Wasilków s.c. E. i A. Semeniuk, która będzie również sprawować „merytoryczną” opiekę nad pszczelimi rodzinami.

Pszczelarstwo miejskie rozwija się w ostatnich latach dynamicznie. I bardzo dobrze – bo pszczoły stanowią niezwykle istotny element całego naszego ekosystemu. Zgromadzone doświadczenia i badania dowodzą, że pszczoły znakomicie radzą sobie w warunkach miejskich, a dzięki intensywnemu zapylaniu kwiatów przyczyniają się do poprawy kondycji miejskiej flory, w szczególności drzewostanu. Owadom w miastach nie zagraża szkodliwe działanie pestycydów i innych oprysków chemicznych, jak ma to miejsce na obszarach wiejskich. Korzystna dla nich jest również temperatura powietrza, która jest w mieście zazwyczaj nieco wyższa, niż na terenach niezurbanizowanych. W miastach nie mają też do czynienia z liczną konkurencją owadzich amatorów kwiatowego nektaru, co przekłada się stosunkowo wysoką wydajność w produkcji miodu i innych pszczelich pożytków.

Lokalna pszczelarska inicjatywa Masterpress to wyraz troski naszych pracowników o środowisko naturalne, a jednocześnie efekt szerokiego spojrzenia firmy na zagadnienia strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w system wartości przedsiębiorstwa. Pokazujemy też w ten sposób, że nawet takie pojedyncze, pozytywne działania mogą w konsekwencji przynieść większy, odczuwalny przez ogół społeczeństwa efekt.

Z satysfakcją informujemy, że Masterpress otrzymał certyfikat FSC® Chain of Custody. Zakresem certyfikatu objęte zostały: zakup niezadrukowanych papierowych etykiet samoprzylepnych, certyfikowanych w kategorii FSC Mix lub FSC Recycled oraz sprzedaż zadrukowanych już etykiet.

Masterpress od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, opartą m.in. na zasadach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zasady te wprowadzamy w życie w naszej codziennej pracy, np. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędniejsze gospodarowanie zużyciem wody i energii elektrycznej czy ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska naturalnego.

Posługiwanie się certyfikatem FSC oznacza korzyści zarówno dla Masterpress, naszych partnerów biznesowych, jak i dla środowiska naturalnego. Daje przede wszystkim gwarancję, że objęte certyfikacją etykiety samoprzylepne wykonane zostały z surowca legalnie pozyskanego i przetworzonego w ramach łańcucha dostaw, w którym zachowane są standardy FSC. Oznacza to, że papier naszych etykiet wytworzony został z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, bądź też z surowca pochodzącego z recyklingu. W ten sposób troszczymy się o ekosystemy leśne, chroniąc żywotność i zasoby biologiczne obszarów zalesionych. Przyczyniamy się tym samym do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym zachodzącym na naszej planecie.

 

Czym jest FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją non-profit promującą odpowiedzialne zarządzanie obszarami leśnymi na świecie. Organizacja ta opracowała również system certyfikacji lasów, a także wyrobów z drewna i papieru. System FSC® to jeden z najbardziej wiarygodnych w świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, oficjalnie uznawany przez najważniejsze organizacje ekologiczne.

[su_slider source=”media: 2756″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” width=”1600″ height=”625″ title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Wyzwanie dla całego świata

Niespełna trzy lata temu, ilość odpadów opakowaniowych w Europie osiągnęła rekordowy poziom 173 kg na mieszkańca – najwyższy w historii. W związku z tym Komisja Europejska zadeklarowała zaostrzenie dyrektywy dotyczącej opakowań, które mają być dopuszczane na rynek. Docelowo plan zakłada, że do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE będą nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w opłacalny sposób.

Na szczęście współcześni konsumenci są świadomi problemu jakim są rosnące hałdy śmieci zanieczyszczających środowisko naturalne. Raport przygotowany przez Unilever odkrywa, że ponad 33% konsumentów wybiera marki, które w ich opinii działają prospołecznie i proekologicznie. Oznacza to ważną zmianę nawyków zakupowych. Współcześni konsumenci chcą płacić za ekologiczne produkty w biodegradowalnych opakowaniach, aby przy relatywie małym wysiłku własnym, walczyć o ochronę środowiska.

Jest to wyraźny sygnał dla producentów odpowiedzialnych społecznie. Należy szukać rozwiązań, które gwarantują kompromis pomiędzy zaspokajaniem potrzeb konsumentów a utrzymaniem równowagi społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Zamknięty obieg korzyści

Szansą na zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w dobie ciągłego wzrostu gospodarczego jest ich jest ponowne wykorzystanie (downcycling).

Downcycling, może przyczynić się do zmniejszenia hałd odpadów opakowaniowych zagrażających glebie, wodzie, powietrzu oraz faunie i florze. Należy podkreślić, że powtórne wykorzystywanie tworzyw powoduje znaczne oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystanie ropy naftowej, ale przede wszystkim znacząco obniża emisję CO2.

Według raportu ogłoszonego przez austriacką firmę konsultingową Denkstatt, z punktu widzenia środowiskowego, bardziej zasadne używanie jest tworzywa PET pochodzącego z recyklingu (r-PET) niż oryginalnego surowca.

 

r-PET w służbie dla środowiska naturalnego

Wykorzystanie etykiety wykonanej z tworzywa r-PET w połączeniu z butelką wykonaną z r-PET pozwala uzyskać w pełni zrównoważony produkt. W przypadku rPET ślad węglowy wynosi 0,45 kg ekwiwalentu CO2, podczas gdy dla dziewiczego PET jest to 2,15 kg ekwiwalentu CO2.

Innymi słowy mówiąc, emisja dwutlenku węgla podczas cyklu życia produktu z rPET jest o 79% niższa niż w przypadku oryginalnego surowca PET.

W Masterpress wiemy jak wykorzystać przyjazny środowisku r-PET w produkcji, zarówno etykiety samoprzylepnych jak i shrink sleeve.

 

Znajdź rozwiązanie dla swojego biznesu

rPET jest jednym z wielu dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju produktu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań.

[su_slider source=”media: 2772″ limit=”1″ link=”image” target=”blank” width=”1600″ height=”811″ title=”no” arrows=”no” pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”0″ speed=”0″]

Zostaliśmy nagrodzeni srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważoną politykę biznesową. Świadoma strategia rozwoju Masterpress oznacza, że przykładamy coraz większą uwagę do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) i środowiska.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy są oceniane w skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.

Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację.

W Masterpress wierzymy w kreatywność, która leży u podstaw innowacji – siły gwarantującej rozwój. Zawsze staramy się wspierać i promować różnorodne przejawy kreatywności.

Masterpress miał przyjemność wesprzeć finansowo i organizacyjnie wyjazd drużyny „Less Than 3” z białostockiego I LO im. Adama Mickiewicza na Olimpiadę Kreatywności Destination-Imagination 2019 w Chinach w grudniu 2019 r.

[su_custom_gallery source=”media: 2274″ link=”image” target=”blank” width=”860″ height=”460″ title=”never”]

Drużyna „Less Than 3” powstała w 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku pod opieką trenerską pana Pawła Andryszaka, nauczyciela fizyki w I LO. Przez kilka miesięcy roku szkolnego 2018-2019 Drużyna intensywnie pracowała nad wybranym przez siebie technicznym Wyzwaniem kreatywnym. Wyniki tej pracy zaprezentowane zostały podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2019 we Wrocławiu. Połączone siły nieskrępowanego kreatywnego potencjału młodych umysłów członków drużyny „Less Than 3” przyniosły zasłużony efekt w postaci tytułu mistrza Polski zdobytego w wyzwaniu technicznym za projekt urządzenia latającego. Jednym z przywilejów laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2019 jest prawo do reprezentowania Polski podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności w Chinach.

Olimpiada Kreatywności Destination-Imagination jest azjatyckim wydarzeniem, w którym udział biorą również najlepsze drużyny kreatywne z zagranicy wyłonione podczas rywalizacji w krajowych edycjach Olimpiad.

[su_custom_gallery source=”media: 2293,2290,2287,2284,2281,2271,2268,2260″ link=”image” target=”blank” width=”300″ height=”300″ title=”never”]

Sześcioosobowy team z Białegostoku wziął udział w dwóch kategoriach wyzwań:

Wyzwaniu Na Już (Instant Challenge), w którym chodziło o szybkie znalezienie technicznego rozwiązania zadanego problemu przy z góry narzuconych i mocno ograniczonych zasobach oraz

Wyzwaniu Ekstremalnym (Extreme Challenge), polegającym na przygotowaniu w ciągu 24 godzin występu scenicznego w języku angielskim na wskazany przez organizatorów temat, opracowaniu scenariusza występu, zbudowaniu własnej scenografii z materiałów otrzymanych od organizatorów oraz materiałów pochodzących z recyclingu oraz oczywiście prezentacji efektu tych działań przed publicznością i sędziami.

Dziewczyny i chłopcy z „Less Than 3” spisali się znakomicie, zdobywając II miejsce i tytuł Wicemistrzów Azji w Wyzwaniu Na Już oraz zajmując 6 lokatę w Wyzwaniu Ekstremalnym. Cała reprezentacja naszego kraju wykazała się ponadprzeciętną kreatywnością oraz zaimponowała sędziom, innym uczestnikom i publiczności poświęceniem i umiejętnością efektywnej pracy pod presją czasu przy niedoborze zasobów. Serdecznie gratulujemy młodym i kreatywnym z Białegostoku!

[su_custom_gallery source=”media: 2277,2251,2254,2257″ link=”image” target=”blank” width=”300″ height=”300″ title=”never”]

[su_quote cite=”Wojciech Gogol”]Bardzo cieszymy się, że jako firma, której pozycja zbudowana została właśnie na innowacji, mogliśmy wesprzeć wspaniały sukces osiągnięty przez naszą kreatywną młodzież w Pekinie. Wierzymy, że promocja kreatywności w różnorodnych jej przejawach ma głęboki sens i zawsze będziemy starać się wspierać podobne inicjatywy.[/su_quote]

[su_spacer size=”50″]