Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza etykieta sleeve zaaplikowana na kubek polipropylenowy otrzymała pozytywną ocenę stowarzyszenia RecyClass pod kątem przydatności do recyclingu.

Ocenę naszego rozwiązania opakowaniowego wykonała firma Suez.circpack® należąca do stowarzyszenia RecyClass. Badania zostały przeprowadzone według specjalnej metodologii opracowanej przez stowarzyszenie.

W efekcie badań Masterpressowi został przyznany „list zgodności”, potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności badanego produktu z technologiami sortowania i recyclingu powszechnie stosowanymi w Europie na skalę przemysłową. Oznacza to, że w procesie recyclingu kubek – bez konieczności zrywania etykiety – będzie kierowany bezpośrednio do strumienia odzyskiwania frakcji sztywnego polipropylenu.

Opracowane przez nas rozwiązanie jest przyjazne środowisku i wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Miło nam poinformować, że stosowane przez naszą firmę procedury, praktyki i nowoczesne standardy w procesach rekrutacji pracowników na stanowiska wszystkich szczebli pozwoliły Masterpress S.A. uzyskać członkostwo w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji to istniejące od 2013 r. zrzeszenie pracodawców stosujących przyjazne praktyki w procesach poszukiwania, wyboru i zatrudniania pracowników. Za swój cel Koalicja stawia sobie promocje dobrych praktyk w rekrutacji i tworzenie standardów w tym zakresie, z uwzględnieniem dbałości o relacje z kandydatami i ich wrażenia z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Opracowany w ramach Koalicji Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji jest wskazówką dla działów HR, jakimi zasadami warto kierować się przy prowadzeniu procesów zatrudniania pracowników. Koalicja zrzesza obecnie ponad 350 pracodawców reprezentujących wszystkie gałęzie gospodarki.

Z przyjemnością informujemy, że z końcem czerwca 2021 r. Masterpress stał się posiadaczem pasieki, składającej się obecnie z 6 uli. Pszczele domy postawione zostały na niezabudowanym, trawiastym fragmencie terenu, w odległości kilkudziesięciu metrów od elewacji zakładu produkcyjnego Masterpress. Zapewni to z jednej strony bezpieczeństwo pracownikom, zaś z drugiej sprawi, że owady nie będą niepokojone. Teren pasieki jest dodatkowo ogrodzony. Ustawiona zostanie też tablica informacyjna z informacjami dotyczącymi pasieki, pszczół, zasad bezpieczeństwa. Ule dostarczyła Pasieka Wasilków s.c. E. i A. Semeniuk, która będzie również sprawować „merytoryczną” opiekę nad pszczelimi rodzinami.

Pszczelarstwo miejskie rozwija się w ostatnich latach dynamicznie. I bardzo dobrze – bo pszczoły stanowią niezwykle istotny element całego naszego ekosystemu. Zgromadzone doświadczenia i badania dowodzą, że pszczoły znakomicie radzą sobie w warunkach miejskich, a dzięki intensywnemu zapylaniu kwiatów przyczyniają się do poprawy kondycji miejskiej flory, w szczególności drzewostanu. Owadom w miastach nie zagraża szkodliwe działanie pestycydów i innych oprysków chemicznych, jak ma to miejsce na obszarach wiejskich. Korzystna dla nich jest również temperatura powietrza, która jest w mieście zazwyczaj nieco wyższa, niż na terenach niezurbanizowanych. W miastach nie mają też do czynienia z liczną konkurencją owadzich amatorów kwiatowego nektaru, co przekłada się stosunkowo wysoką wydajność w produkcji miodu i innych pszczelich pożytków.

Lokalna pszczelarska inicjatywa Masterpress to wyraz troski naszych pracowników o środowisko naturalne, a jednocześnie efekt szerokiego spojrzenia firmy na zagadnienia strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w system wartości przedsiębiorstwa. Pokazujemy też w ten sposób, że nawet takie pojedyncze, pozytywne działania mogą w konsekwencji przynieść większy, odczuwalny przez ogół społeczeństwa efekt.

Z satysfakcją informujemy, że Masterpress otrzymał certyfikat FSC® Chain of Custody. Zakresem certyfikatu objęte zostały: zakup niezadrukowanych papierowych etykiet samoprzylepnych, certyfikowanych w kategorii FSC® Mix lub FSC® Recycled oraz sprzedaż zadrukowanych już etykiet.

Masterpress od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, opartą m.in. na zasadach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zasady te wprowadzamy w życie w naszej codziennej pracy, np. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędniejsze gospodarowanie zużyciem wody i energii elektrycznej czy ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska naturalnego.

Posługiwanie się certyfikatem FSC® oznacza korzyści zarówno dla Masterpress, naszych partnerów biznesowych, jak i dla środowiska naturalnego. Daje przede wszystkim gwarancję, że objęte certyfikacją etykiety samoprzylepne wykonane zostały z surowca legalnie pozyskanego i przetworzonego w ramach łańcucha dostaw, w którym zachowane są standardy FSC®. Oznacza to, że papier naszych etykiet wytworzony został z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, bądź też z surowca pochodzącego z recyklingu. W ten sposób troszczymy się o ekosystemy leśne, chroniąc żywotność i zasoby biologiczne obszarów zalesionych. Przyczyniamy się tym samym do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym zachodzącym na naszej planecie.

Czym jest FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest międzynarodową organizacją non-profit promującą odpowiedzialne zarządzanie obszarami leśnymi na świecie. Organizacja ta opracowała również system certyfikacji lasów, a także wyrobów z drewna i papieru. System FSC® to jeden z najbardziej wiarygodnych w świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, oficjalnie uznawany przez najważniejsze organizacje ekologiczne.

O etykiecie shrink sleeve Moskovskaya Osobaya

Smok to jedno z kluczowych stworzeń dziedzictwa kulturowego Chin. I choć rodowód swój wywodzi z legend, mitologii i bogatego folkloru Państwa Środka, to jego postać jest obecna w życiu Chińczyków na co dzień. Chińskie smoki przybierają wiele postaci i kształtów i choć często pojawiają się w formie zwierząt takich jak żółwie czy ryby, to najczęściej jednak przedstawia się je w postaci czworonogiego węża. Według wielowiekowej tradycji smoki symbolizują potężne i opiekuńcze moce, potrafiące kontrolować wodę, opady deszczu, tajfuny i powodzie. To właśnie wyjątkowa pozycja smoków w kulturze krajów Dalekiego Wschodu była inspiracją projektu etykiety sleeve dla edycji wódki Moskovskaya Osobaya, przeznaczonej na rynek Azji.

W świetle dnia etykieta przedstawia umieszczonego na przeźroczystym tle potężnego smoka, z podkreślonymi złotym tuszem szczegółami. Prawdziwa magia zaczyna się jednak, gdy butelkę oświetlimy promieniami UV. Odcienie fluorescencyjnej zieleni i różu budzą uśpionego na butelce smoka i natychmiast przyciągają w ciemności wzrok, tworząc spektakularny efekt świetlny.

Moskovskaya Osobaya to wódka marki premium, produkowana przez Amber Beverage Group.

Video prezentacja etykiety shrink sleeve z efektem UV

Masterpress otrzymał certyfikat AWA International Sleeve Label Awards 2020 za etykietę limitowanej edycji Stock Prestige Grand Prix.

O etykiecie shrink sleeve Stock Grand Prix

Inspiracją dla tego projektu były wyścigi Grand Prix, imprezy często kojarzone z luksusem i ekskluzywnością. Etykieta sleeve zdobiąca butelki Stock Prestige Grand Prix Limited Edition to definicja prestiżu. Druk luksusowej etykiety dla produktu premium jest możliwy tylko dzięki precyzyjnemu połączeniu doświadczenia specjalistów Działu Badań i Rozwoju Masterpress, doborze odpowiednich komponentów i technik drukowych oraz ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie realizacji projektu.

Do wyprodukowania tej wyjątkowej etykiety Masterpress S.A. zastosował rozwijaną przez firmę technologię druku hybrydowego, polegającą na użyciu zmodyfikowanych technik drukowych w jednym przebiegu maszyny. Udało się w ten sposób osiągnąć efekt głębokiej czerni i satynowej, matowej tekstury (imitującej gładką gumę opon), a także zwiększoną odporność na zadrapania i uszkodzenia powierzchni etykiety.

O AWA Sleeve Label Awards

Konkurs AWA Sleeve Label Awards, odbywający się od 2015 r., jest międzynarodowym konkursem branżowym, w którym ocenie poddawane są wyłącznie etykiety shrink-sleeve. Organizatorem konkursu jest AWA Alexander Watson Associates, międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w badaniach rynku, dostarczaniu informacji oraz wszechstronnym doradztwie dla branży opakowań.

Video relacja z AWA Sleeve Label Awards 2020

AWA Sleeve Label Awards 2020 from AWA Alexander Watson Associates on Vimeo.

Pod auspicjami AIM, Stowarzyszenia Marek Europejskich, ponad 85 firm o międzynarodowym i globalnym zasięgu, a także organizacji rządowych połączyło siły w ambitnym celu wdrożenia na szeroka skalę technologii cyfrowej umożliwiającej automatyczną detekcję rodzaju odpadów, a co za tym idzie skuteczniejszego recyklingu opakowań w Unii Europejskiej, aby zdynamizować rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Masterpress z dumą ogłasza, że został członkiem tej grupy.

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to jedna z kluczowych wartości naszej firmy. Dlatego też Masterpress już od dłuższego czasu angażuje się różnorodne projekty w obszarze innowacyjnych technologii wspierających zrównoważony rozwój branży opakowaniowej, takich jak inteligentne opakowania, czy właśnie cyfrowe znakowanie wodne, które umożliwia precyzyjne sortowanie odpadów. Przystąpienie do inicjatywy HolyGrail 2.0. jest więc dla nas kolejnym naturalnym etapem w rozwoju współpracy z naszymi klientami i dostawcami.” – powiedział Waldemar Zdrodowski, prezes zarządu Masterpress S.A.

Jednym z największych wyzwań do przezwyciężenia na drodze dojścia do gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu, jest kwestia odzyskiwania i skutecznego sortowania odpadów konsumenckich poprzez precyzyjną identyfikację typu opakowania, dzięki czemu uzyskuje się poprawę jakości oraz wzrost ilości materiałów pochodzących z wtórnego przetworzenia.

Cyfrowe znaki wodne (z angielskiego digital water marks) zostały uznane przez członków inicjatywy HolyGrail 1.0 (projektu badawczego prowadzonego w ramach programu New Plastics Economy realizowanego przez Fundację Ellen McArthur) za najbardziej obiecującą technologię, otwierającą zupełnie nowe możliwości, niedostępne przy użyciu dotychczas stosowanych rozwiązań. Cyfrowe znaki wodne dysponują największym potencjałem, by zrewolucjonizować metody sortowania w systemach zarządzania odpadami.

Projekt “HolyGrail 2.0” to kolejny etap tej inicjatywy. W jego ramach badania i rozwój technologii cyfrowych znaków wodnych nabiorą tempa i realizowane będą w znacznie większej skali i szerszym zakresie. Uruchomiony zostanie m.in. przemysłowy program pilotażowy, którego celem będzie nie tylko udowodnienie przydatności tej technologii dla skuteczniejszego sortowania odpadów opakowaniowych i wyższej jakości recyklingu, ale również dowiedzenie opłacalności jej stosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wielkiej skali.

Cyfrowe znaki wodne to specjalne, niewidoczne gołym okiem kody, mniej więcej rozmiarów znaczka pocztowego, nanoszone na powierzchnie opakowań dóbr konsumpcyjnych. Mogą one zawierać różne informację, takie jak nazwa producenta, kod SKU (kod jednostki magazynowej), rodzaj zastosowanego tworzywa sztucznego, skład produktów wielowarstwowych, przeznaczenie materiału opakowaniowego do kontaktu z żywnością, itp. Dzięki temu, gdy zużyte opakowanie dotrze już do zakładu sortowania odpadów, zainstalowana na linii sortującej standardowa kamera wysokiej rozdzielczości będzie mogła wykryć znak wodny i odczytać zapisane w nim dane. Następnie, na podstawie zdekodowanych informacji, systemy sterujące linią przekierują odpad do odpowiedniego strumienia sortującego. W rezultacie otrzymamy wydajniejsze i bardziej precyzyjne strumienie sortujące, co przełoży się na wyższą jakość materiałów z przetworzenia, z korzyścią dla wszystkich uczestników łańcucha wartości w branży opakowań. Potencjał cyfrowych znaków wodnych badany jest również dla zastosowań w innych obszarach, takich jak zaangażowanie konsumenckie, widoczność łańcucha dostaw czy działalność detaliczna.

Więcej o projekcie: https://www.aim.be/priorities/digital-watermarks/

Wyzwanie dla całego świata

Niespełna trzy lata temu, ilość odpadów opakowaniowych w Europie osiągnęła rekordowy poziom 173 kg na mieszkańca – najwyższy w historii. W związku z tym Komisja Europejska zadeklarowała zaostrzenie dyrektywy dotyczącej opakowań, które mają być dopuszczane na rynek. Docelowo plan zakłada, że do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE będą nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w opłacalny sposób.

Na szczęście współcześni konsumenci są świadomi problemu jakim są rosnące hałdy śmieci zanieczyszczających środowisko naturalne. Raport przygotowany przez Unilever odkrywa, że ponad 33% konsumentów wybiera marki, które w ich opinii działają prospołecznie i proekologicznie. Oznacza to ważną zmianę nawyków zakupowych. Współcześni konsumenci chcą płacić za ekologiczne produkty w biodegradowalnych opakowaniach, aby przy relatywie małym wysiłku własnym, walczyć o ochronę środowiska.

Jest to wyraźny sygnał dla producentów odpowiedzialnych społecznie. Należy szukać rozwiązań, które gwarantują kompromis pomiędzy zaspokajaniem potrzeb konsumentów a utrzymaniem równowagi społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

Zamknięty obieg korzyści

Szansą na zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w dobie ciągłego wzrostu gospodarczego jest ich jest ponowne wykorzystanie (downcycling).

Downcycling, może przyczynić się do zmniejszenia hałd odpadów opakowaniowych zagrażających glebie, wodzie, powietrzu oraz faunie i florze. Należy podkreślić, że powtórne wykorzystywanie tworzyw powoduje znaczne oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystanie ropy naftowej, ale przede wszystkim znacząco obniża emisję CO2.

Według raportu ogłoszonego przez austriacką firmę konsultingową Denkstatt, z punktu widzenia środowiskowego, bardziej zasadne używanie jest tworzywa PET pochodzącego z recyklingu (r-PET) niż oryginalnego surowca.

r-PET w służbie dla środowiska naturalnego

Wykorzystanie etykiety wykonanej z tworzywa r-PET w połączeniu z butelką wykonaną z r-PET pozwala uzyskać w pełni zrównoważony produkt. W przypadku rPET ślad węglowy wynosi 0,45 kg ekwiwalentu CO2, podczas gdy dla dziewiczego PET jest to 2,15 kg ekwiwalentu CO2.

Innymi słowy mówiąc, emisja dwutlenku węgla podczas cyklu życia produktu z rPET jest o 79% niższa niż w przypadku oryginalnego surowca PET.

W Masterpress wiemy jak wykorzystać przyjazny środowisku r-PET w produkcji, zarówno etykiety samoprzylepnych jak i shrink sleeve.

Znajdź rozwiązanie dla swojego biznesu

rPET jest jednym z wielu dostępnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju produktu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań.

Zostaliśmy nagrodzeni srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważoną politykę biznesową. Świadoma strategia rozwoju Masterpress oznacza, że przykładamy coraz większą uwagę do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) i środowiska.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy są oceniane w skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.

Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację.

Drugie życie kodów QR

Trwający od lat postęp technologiczny najlepiej obrazuje wciąż rosnąca wydajność i nowe funkcjonalności dostępne w smartfonach. Proces ten znajduje swoje odbicie w swoistym „odrodzeniu” kodów QR, ponieważ oprogramowanie preinstalowane w większości nowych modeli telefonów z aparatem fotograficznym potrafi automatycznie wykryć obecność kodu QR i błyskawicznie odczytać zapisaną w nim informację. Wystarczy jedynie odblokować urządzenie, uruchomić aparat i skierować obiektyw na kod QR, bez konieczności pobierania i  instalacji dodatkowych aplikacji.

W dzisiejszych czasach możliwość zrobienia zdjęcia czy nakręcenia wideo w każdej chwili jest dla nas czymś oczywistym i naturalnym. Czymś, co okazało się również rozwiązaniem problemu, który dotychczas ograniczał popularność i marketingowe wykorzystanie kodów QR.

Nowoczesny druk cyfrowy pozwala między innymi na tworzenie unikatowych, generowanych automatycznie kodów QR, a postępujący rozwój technologiczny i coraz powszechniejsza dostępność przekładają się na ich drugie życie.

Inteligentne rozwiązania

Zastosowanie technologii druku unikalnych kodów QR na etykietach i opakowaniach otwiera szereg dodatkowych, nieznanych wcześniej możliwości zwiększenia interakcji z użytkownikiem i jednocześnie analizy jego zachowań na podstawie zebranych danych.

Poniżej wybrane przykłady wykorzystania kodów QR w produkcji opakowań:

Chcesz wiedzieć więcej?

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście całego wachlarza możliwości, jakie stwarza technologia unikalnych kodów QR. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszych rozwiązań w zakresie inteligentnych opakowań.