Zejście do 0% w technologii FLEXO – inwestycja w infrastrukturę B+R niezbędną do prac badawczych nad udoskonaleniem technologii druku fleksograficznego

Projekt pt. Zejście do 0% w technologii FLEXO – inwestycja w infrastrukturę B+R niezbędną do prac badawczych nad udoskonaleniem technologii druku fleksograficznego realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 2. Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest rozwój Działu Badań i Rozwoju funkcjonującego w naszej firmie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Cel zostanie osiągnięty poprzez inwestycję w zakup niezbędnej infrastruktury badawczej, dzięki której możliwa będzie realizacja prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w Agendzie Badawczej.

Planowane efekty:

Wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych dzięki zakupionej w ramach wniosku o dofinansowanie infrastrukturze badawczej będą miały bezpośrednie zastosowanie w naszej działalności gospodarczej. W naszej firmie wprowadzone zostaną 2 innowacje (procesowa i produktowa). Innowacja procesowa polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu udoskonalonej technologii druku fleksograficznego, na bazie, której wdrożona zostanie innowacja produktowa – udoskonalone etykiety drukowane w technologii fleksograficznej.

Wartość projektu: 2 723 213,85 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 328 397,00 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2016/2.1 POIR na zakup komputerów stacjonarnych – 2 szt. tj. komputer stacjonarny pod system pomiarowy tulei drukowych – 1 szt., komputer stacjonarny pod system pomiarowy płyt drukowych – 1 szt.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/05/2016/2.1 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/05/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2016/2.1 POIR na zakup cyfrowego mikroskopu pomiarowego do płyt drukowych z oprogramowaniem – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 2/05/2016/2.1 wybrana została oferta firmy SCORPIO Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/05/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2016/2.1 POIR na zakup cyfrowego mikroskopu pomiarowego do aniloxów z oprogramowaniem – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 3/05/2016/2.1 wybrana została oferta firmy PRINT SYSTEMS Sp. z o.o. sp. k.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/05/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 4/05/2016/2.1 POIR na zakup cyfrowych liniałów pomiarowych – 2 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 4/05/2016/2.1 wybrana została oferta firmy Power Tech s.c.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/05/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 5/05/2016/2.1 POIR na zakup laptopa – 1 szt. tj. laptop pod system pomiarowy aniloxów – 1 szt.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/05/2016/2.1 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/05/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/05/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 6/06/2016/2.1 POIR na zakup komputerów stacjonarnych – 2 szt. tj. komputer stacjonarny pod system pomiarowy tulei drukowych – 1 szt., komputer stacjonarny pod system pomiarowy płyt drukowych – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 6/06/2016/2.1 wybrana została oferta firmy ITPunkt Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/06/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/06/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/06/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 7/06/2016/2.1 POIR na: zakup laptopa – 1 szt. tj. laptop pod system pomiarowy aniloxów – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 7/06/2016/2.1 wybrana została oferta firmy ITPunkt Sp. z o.o.​
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/06/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/06/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/06/2016/2.1 POIR

Zapytanie ofertowe nr 8/07/2016/2.1 POIR na: Zakup stanowiska pomiarowego do kontroli tulei drukowych – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 8/07/2016/2.1 wybrana została oferta firmy KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.​
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/07/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/07/2016/2.1 POIR
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 8/07/2016/2.1 POIR
Request for quotation no 8/07/2016/2.1 the purchase of the measuring unit for printing rollers control – 1 pc.
Enclosure 1 for Request for Quotation no. 8/07/2016/2.1
Enclosure 2 for Request for Quotation no. 8/07/2016/2.1
Enclosure 3 for Request for Quotation no. 8/07/2016/2.1