Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje”

Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem grantu jest zakup usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve obejmującego dwa etapy procesu produkcyjnego, tj.: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja).

Planowane efekty:

Audyt technologiczny procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve ma doprowadzić do skrócenia procesu produkcyjnego, zmniejszenia straty materiałowej, zminimalizowania wad jakościowych w trakcie procesu, bieżącej kontroli zgodności oczekiwanego nakładu produkcji z bieżącym wykonaniem.

Wartość projektu84 856,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 63 642,00 PLN