Przedsięwzięcie w ramach projektu – ,,Granty na badania i innowacje”

Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem grantu jest zakup licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk.

Planowane efekty:

Wdrożenie licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk pozwoli na wprowadzenie innowacji w procesie produkcji dzięki której przedsiębiorstwo zyska  większą efektywność w działaniach związanych z produkcją. Obejmie ona przede wszystkim procesy od planowania produkcji, harmonogramowania, obliczania zapotrzebowania materiałowego oraz kontroli.

Wartość projektu226 829,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 583,61 PLN

u003ch1u003eZrealizowane projekty:u003c/h1u003ernu003cdiv class=u0022entry-contentu0022u003ernu003ch1u003eRozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystościu003c/h1u003ernProjekt pt. u003cemu003eu003cstrongu003eRozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystościu003c/strongu003eu003c/emu003e realizowany w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu003c!u002du002dmoreu002du002du003ernrnu003cstrongu003eZAPYTANIE OFERTOWEu003c/strongu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 1/02/2014/4.4u003c/strongu003e – zakup i montaż automatycznej oklejarki do polimerów (montażownica do maszyn wąskowstęgowych – 1 szt. oraz montażownica do maszyn szerokowstęgowych – 1 szt.) – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowychrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 2/02/2014/4.4u003c/strongu003e – zakup i montaż automatycznej myjki do polimerów – 1 szt. – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 3/04/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu magazynu polimerów (automatycznego regału windowego) wchodzącego w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 4/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu bobiniarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 4/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 5/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu sklejarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 5/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 6/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu krajarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4rnRequest for quotation no 6/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 7/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu inspektora.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 7/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 8/09/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 9/10/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 10/12/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4rnRequest for quotation no 10/12/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 11/02/2015/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu komory klimatycznej.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4rnRequest for quotation no 11/02/2015/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 12/05/2015/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4rnRequest for quotation no 12/05/2015/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4rnrnu0026nbsp;rnrnu003c/divu003ernu003ch1u003eWdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i krajuu003c/h1u003ernProjekt „u003cemu003eu003cstrongu003eWdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i krajuu003c/strongu003eu003c/emu003e” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu003c!u002du002dmoreu002du002du003ernrnu003cstrongu003eZAPYTANIE OFERTOWEu003c/strongu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 1/03/2013rnu003c/strongu003eZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 2/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenterrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [DOC]rnu003cemu003eW związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 3/06/2013 wyjaśniamy, iż przedmiotem zapytania jest zakup licencji Windows 2012 serwer – edycja STANDARD. Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013.u003c/emu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 3/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Windows 2012 serwerrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 4/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu interaktywnego punktu rejestracji danych TeNetrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 5/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu dwóch zestawów komputerowychrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 6/12/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenter.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 7/01/2014u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie V-Desk lub oprogramowanie równoważne wraz z wdrożeniem.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 8/01/2014u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji QlikView lub licencji równoważnej oraz zakupu usługi szkoleniowej z zakresu obsługi narzędzia QlikView lub narzędzia równoważnego.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [DOC]rnrnu0026nbsp;rnu003ch1u003eNowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.A.u003c/h1u003ernProjekt u003cemu003eu003cstrongu003eNowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.Au003c/strongu003eu003c/emu003e. realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu0026nbsp;