Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA

Projekt pt. Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci kompleksowej linii technologicznej do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych na opakowaniach typu shrink sleeve, która działać będzie w oparciu o nowatorską technologię wypracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.

Planowane efekty:

Planowana do opracowania i wdrożenia przez Masterpress S.A. kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych stanowić będzie znaczące ulepszenie w stosunku do obecnie oferowanych rozwiązań, zarówno w skali rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na: optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększoną automatyzację cyklu produkcyjnego oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających możliwości produkcyjne.

Wartość projektu: 4 807 304,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 354 570,66 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2015/1.1.1 na zakup oscyloskopu cyfrowego – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 1/11/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy Pico Polska Eliza Adamczyk.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2015/1.1.1 na zakup oprogramowania typu eCAD – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 2/11/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2015/1.1.1 na zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/11/2015/1.1.1 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 4/12/2015/1.1.1 na zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
Nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 5/12/2015/1.1.1 dotyczące oferty pracy na stanowisko Konsultant naukowy.
Wybrana została kandydatura Prof. dr hab. inż Andrzeja Seweryna.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2015/1.1.1 dotyczące oferty pracy na stanowisko Członek zespołu badawczego ds. konstrukcyjnych.
Wybrana została kandydatura dr inż. Adama Tomczyka.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 7/12/2015/1.1.1 na zakup oprogramowania typu eCAD – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 7/12/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 8/12/2015/1.1.1 zakup paromierza – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 8/12/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 9/12/2015/1.1.1 zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 9/12/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy IT Punkt Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2015/1.1.1 zakup materiałów do testów badawczych.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 10/12/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 1 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 2 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 3 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1

u003ch1u003eZrealizowane projekty:u003c/h1u003ernu003cdiv class=u0022entry-contentu0022u003ernu003ch1u003eRozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystościu003c/h1u003ernProjekt pt. u003cemu003eu003cstrongu003eRozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystościu003c/strongu003eu003c/emu003e realizowany w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu003c!u002du002dmoreu002du002du003ernrnu003cstrongu003eZAPYTANIE OFERTOWEu003c/strongu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 1/02/2014/4.4u003c/strongu003e – zakup i montaż automatycznej oklejarki do polimerów (montażownica do maszyn wąskowstęgowych – 1 szt. oraz montażownica do maszyn szerokowstęgowych – 1 szt.) – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowychrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 2/02/2014/4.4u003c/strongu003e – zakup i montaż automatycznej myjki do polimerów – 1 szt. – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 3/04/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu magazynu polimerów (automatycznego regału windowego) wchodzącego w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 4/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu bobiniarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 4/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 5/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu sklejarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 5/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 6/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu krajarki.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4rnRequest for quotation no 6/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 7/06/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu inspektora.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4rnRequest for quotation no 7/06/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 8/09/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 9/10/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 10/12/2014/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4rnRequest for quotation no 10/12/2014/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 11/02/2015/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu komory klimatycznej.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4rnRequest for quotation no 11/02/2015/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 12/05/2015/4.4u003c/strongu003e – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4rnRequest for quotation no 12/05/2015/4.4rnEnclosure no 1 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4rnEnclosure no 2 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4rnrnu0026nbsp;rnrnu003c/divu003ernu003ch1u003eWdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i krajuu003c/h1u003ernProjekt „u003cemu003eu003cstrongu003eWdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i krajuu003c/strongu003eu003c/emu003e” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu003c!u002du002dmoreu002du002du003ernrnu003cstrongu003eZAPYTANIE OFERTOWEu003c/strongu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 1/03/2013rnu003c/strongu003eZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 2/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenterrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [DOC]rnu003cemu003eW związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 3/06/2013 wyjaśniamy, iż przedmiotem zapytania jest zakup licencji Windows 2012 serwer – edycja STANDARD. Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013.u003c/emu003ernrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 3/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Windows 2012 serwerrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 4/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu interaktywnego punktu rejestracji danych TeNetrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 5/06/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu dwóch zestawów komputerowychrnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 6/12/2013u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenter.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 7/01/2014u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie V-Desk lub oprogramowanie równoważne wraz z wdrożeniem.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [DOC]rnrnu003cstrongu003eZapytanie ofertowe nr 8/01/2014u003c/strongu003e – dotyczy zakupu licencji QlikView lub licencji równoważnej oraz zakupu usługi szkoleniowej z zakresu obsługi narzędzia QlikView lub narzędzia równoważnego.rnZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [PDF]rnZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [DOC]rnrnu0026nbsp;rnu003ch1u003eNowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.A.u003c/h1u003ernProjekt u003cemu003eu003cstrongu003eNowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.Au003c/strongu003eu003c/emu003e. realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.rnrnu0026nbsp;