Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.

Projekt pt. Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A. realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Cel projektu:

Cel projektu: Celem projektu jest otrzymanie funkcjonalnej etykiety termokurczliwej.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wytworzenie unikalnej etykiety SSL o nowej funkcjonalności. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie opracowana innowacyjna technologia wytworzenia funkcjonalnej SSL, która pozwoli na połączenie w jednym produkcie etykiety dekoracyjnej i funkcjonalnej.

Wartość projektu: 2 324 733,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 604 471,38 PLN