Dywersyfikacja produkcji firmy Masterpress S.A. poprzez wprowadzenie do oferty firmy i na rynek europejski ekoinnowacyjnej etykiety shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubki

Projekt pt. „Dywersyfikacja produkcji firmy Masterpress S.A. poprzez wprowadzenie do oferty firmy i na rynek europejski ekoinnowacyjnej etykiety shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Masterpress S.A. poprzez dywersyfikację produkcji i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa i na rynek europejski znacząco udoskonalonego produktu, jakim jest ekoinnowacyjna etykieta shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubek.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji znacząco udoskonalonego produktu, jakim jest ekoinnowacyjna etykieta shrink sleeve z termoaktywną powłoką pozycjonującą na kubek i wprowadzenie udoskonalonego produktu do oferty przedsiębiorstwa i na rynek europejski.

Wartość projektu:  6 796 579,02PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 000 000,00 PLN