Masterpress zdobywa srebrny medal EcoVadis

01.09.2020
masterpress-ecovadis-silver-2020 — hd

Zostaliśmy nagrodzeni srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważoną politykę biznesową. Świadoma strategia rozwoju Masterpress oznacza, że przykładamy coraz większą uwagę do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) i środowiska.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy są oceniane w skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.

Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację.