Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i kraju

27.05.2017

Projekt „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i kraju” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2013
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/03/2013

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2013 – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenter
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2013 [DOC] W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 3/06/2013 wyjaśniamy, iż przedmiotem zapytania jest zakup licencji Windows 2012 serwer – edycja STANDARD. Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013.

Zapytanie ofertowe nr 3/06/2013 – dotyczy zakupu licencji Windows 2012 serwer
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/2013 [DOC]

Zapytanie ofertowe nr 4/06/2013 – dotyczy zakupu interaktywnego punktu rejestracji danych TeNet
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2013 [DOC]

Zapytanie ofertowe nr 5/06/2013 – dotyczy zakupu dwóch zestawów komputerowych
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2013 [DOC]

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2013 – dotyczy zakupu licencji Automation Engine wraz z WebCenter.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2013 [DOC]

Zapytanie ofertowe nr 7/01/2014 – dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie V-Desk lub oprogramowanie równoważne wraz z wdrożeniem.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/01/2014 [DOC]

Zapytanie ofertowe nr 8/01/2014 – dotyczy zakupu licencji QlikView lub licencji równoważnej oraz zakupu usługi szkoleniowej z zakresu obsługi narzędzia QlikView lub narzędzia równoważnego.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [PDF] Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/01/2014 [DOC]