Rozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystości

28.05.2017

Projekt pt. Rozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystości realizowany w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2014/4.4 – zakup i montaż automatycznej oklejarki do polimerów (montażownica do maszyn wąskowstęgowych – 1 szt. oraz montażownica do maszyn szerokowstęgowych – 1 szt.) – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/02/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2014/4.4 – zakup i montaż automatycznej myjki do polimerów – 1 szt. – maszyny wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/02/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu magazynu polimerów (automatycznego regału windowego) wchodzącego w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/04/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 4/06/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu bobiniarki.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/06/2014/4.4
Request for quotation no 4/06/2014/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 4/06/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 5/06/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu sklejarki.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/06/2014/4.4
Request for quotation no 5/06/2014/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 5/06/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 6/06/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu krajarki.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/04/2014/4.4
Request for quotation no 6/06/2014/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 6/06/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 7/06/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu inspektora.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/06/2014/4.4
Request for quotation no 7/06/2014/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 7/06/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 8/09/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/09/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 9/10/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu automatycznej wycinarki do polimerów wchodzącej w skład linii technologicznej do oklejania i mycia form fotopolimerowych.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/10/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2014/4.4 – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10/12/2014/4.4
Request for quotation no 10/12/2014/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 10/12/2014/4.4

Zapytanie ofertowe nr 11/02/2015/4.4 – dotyczy zakupu komory klimatycznej.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/02/2015/4.4
Request for quotation no 11/02/2015/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 11/02/2015/4.4

Zapytanie ofertowe nr 12/05/2015/4.4 – dotyczy zakupu i montażu maszyny drukującej ze specjalnym zespołem aplikacji kleju i odciągiem odpadów.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/05/2015/4.4
Request for quotation no 12/05/2015/4.4
Enclosure no 1 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4
Enclosure no 2 to Request for quotation no 12/05/2015/4.4