Przedsięwzięcie w ramach projektu – ,,Granty na badania i innowacje”

17.09.2018

Przedsięwzięcie w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem grantu jest zakup licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk.

Planowane efekty:

Wdrożenie licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A.  z końcówkami na 46 stanowisk pozwoli na wprowadzenie innowacji w procesie produkcji dzięki której przedsiębiorstwo zyska  większą efektywność w działaniach związanych z produkcją. Obejmie ona przede wszystkim procesy od planowania produkcji, harmonogramowania, obliczania zapotrzebowania materiałowego oraz kontroli.

Wartość projektu: 226 829,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 583,61 PLN