Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA

28.05.2017

Projekt pt. Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci kompleksowej linii technologicznej do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych na opakowaniach typu shrink sleeve, która działać będzie w oparciu o nowatorską technologię wypracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.

Planowane efekty:

Planowana do opracowania i wdrożenia przez Masterpress S.A. kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych stanowić będzie znaczące ulepszenie w stosunku do obecnie oferowanych rozwiązań, zarówno w skali rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na: optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększoną automatyzację cyklu produkcyjnego oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających możliwości produkcyjne.

Wartość projektu: 4 807 304,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 354 570,66 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2015/1.1.1 na zakup oscyloskopu cyfrowego – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 1/11/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy Pico Polska Eliza Adamczyk.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2015/1.1.1 na zakup oprogramowania typu eCAD – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 2/11/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2015/1.1.1 na zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/11/2015/1.1.1 nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/11/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/11/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 4/12/2015/1.1.1 na zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
Nie wpłynęła żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 5/12/2015/1.1.1 dotyczące oferty pracy na stanowisko Konsultant naukowy.
Wybrana została kandydatura Prof. dr hab. inż Andrzeja Seweryna.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2015/1.1.1 dotyczące oferty pracy na stanowisko Członek zespołu badawczego ds. konstrukcyjnych.
Wybrana została kandydatura dr inż. Adama Tomczyka.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 7/12/2015/1.1.1 na zakup oprogramowania typu eCAD – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 7/12/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 8/12/2015/1.1.1 zakup paromierza – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 8/12/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 8/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 9/12/2015/1.1.1 zakup stacji roboczej do projektowania – 1 szt.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 9/12/2015/1.1.1 wybrana została oferta firmy IT Punkt Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/12/2015/1.1.1

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2015/1.1.1 zakup materiałów do testów badawczych.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury ofertowej nr 10/12/2015/1.1.1 nie została wybrana żadna oferta. Procedura ofertowa zostanie przeprowadzona ponownie.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 10/12/2015/1.1.1
Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 1 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 2 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1
Enclosure no 3 to Request for quotation no 10/12/2015/1.1.1