Polityka Prywatności

§ Informacje prawne.
Na niniejszej podstronie wyjaśniamy obowiązujące w Masterpress S.A. zasady przechowywania i przetwarzania informacji mających charakter danych osobowych, jakie odwiedzający nasz serwis może udostępnić podczas korzystania z tej strony.

Treścią naszego serwisu internetowego jest przede wszystkim opis naszej firmy, produktów i usług, informacje na temat możliwości zatrudnienia.

Dostęp do tych informacji odwiedzający nasze strony mają bez bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

W serwisie internetowym Masterpress znajduje się też kilka sekcji wymagających podania swoich danych osobowych, takich jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu oraz inne informacje o charakterze identyfikującym. Informacje takie nie będą w żaden sposób ujawniane bądź przekazywane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że po uprzednim upoważnieniu przez odwiedzającego lub też w sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na firmie Masterpress z mocy obowiązującego prawa.