O Masterpress słów kilka

O Masterpress słów kilka

Produkujemy wysokiej jakości etykiety termokurczliwe (shrink sleeve) oraz etykiety samoprzylepne.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w pełnym zakresie stosowania technologii shrink sleeve: produkcja etykiet, produkcja, sprzedaż i instalacja maszyn do aplikacji – aplikatory oraz tunele, usługowa aplikacja etykiet w Masterpress, mobilne linie aplikujące – aplikacja etykiet na urządzeniach Masterpress namiejscu u klienta.

Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie, a projekty etykiet są dostosowane do każdej wydajności linii aplikujących. Łączymy różne technologie druku w celu uzyskania optymalnego efektu końcowego, zależnie od oczekiwań klienta oraz konkretnego projektu graficznego. Oferujemy także kompleksowe doradztwo technologiczne w zakresie projektowania opakowań, tworzenia projektów graficznych i aplikacji etykiet na linii. Liczni producenci słynnych światowych marek obdarzyli nas zaufaniem, a nasze etykiety znajdziecie Państwo w marketach w całej Europie.

O Masterpress słów kilka
Nasze wartości

Nasze wartości

Nasze wartości

Masterpress jest organizacją zarządzaną przez wartości. Nadrzędnymi wartościami są szacunek do człowieka i jego pracy, dbałość o potrzeby pracowników i klientów, oraz uczciwe i podmiotowe ich traktowanie. Staramy się, by nasze relacje z klientami były partnerskie, by budowały dobrą atmosferę i zapewniały wzajemne poszanowanie.

Nasi klienci i dostawcy są naszymi partnerami w biznesie.

Polityka Jakości / Certyfikaty

Polityka Jakości / Certyfikaty

Doskonaląc nasze procesy, wdrożyliśmy Systemem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22 000 + PAS 223 (Food Safety System Certification).

Określiliśmy Politykę Jakości i wyznaczyliśmy sobie cele jakościowe. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za ich realizację.

Warunki i atmosfera pracy w Masterpress sprawiają, że pracownik na każdym stanowisku jest zaangażowany w realizację postawionych wymagań. Stale budujemy świadomość kontroli stanowiskowej, bo tylko taka jest gwarantem uzyskania dobrego wyrobu. Utworzyliśmy Dział Zapewnienia Jakości, który wspiera doskonalenie procesów.

Polityka Jakości / Certyfikaty

Nagrody i Wyróżnienia

 • Label Poland Award 2020

  Wyprodukowana przez Masterpress etykieta samoprzylepna zdobiąca butelki wódki premium Bjørn Crystal White otrzymała nagrodę Label Poland Award 2020, przyznawaną przez organizatorów Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack.

 • Konkurs FINAT Label

  W 2014 roku Masterpress został dwukrotnym laureatem konkursu FINAT Label Awards. Wyprodukowana przez nas etykieta limitowanej edycji piwa Heineken – The Future zdobyła główną nagrodę w kategorii „Etykieta typu shrink sleeve” oraz nagrodę Group Award w kategorii „Etykiety i aplikacje non-adhesive”.

 • Konkurs Beverage Innovation

  Wyprodukowana przez Masterpress etykieta shrink sleeve limitowanej francuskiej edycji Żubrówki dotarła do finału prestiżowego konkursu World Beverage Innovation Awards 2014. Etykieta została wyselekcjonowana w kategorii „Najlepszy projekt lub etykieta”, a Masterpress był jedynym polskim finalistą tej edycji konkursu.

 • Konkurs Art of Packaging

  W 2012 roku Masterpress został laureatem nagrody Pearl of Packaging w kategorii „Flexo” za etykietę shrink sleeve limitowanej edycji piwa Desperados.

  Wszystkie nagrodzone etykiety zostały wyprodukowane na posiadanych przez firmę maszynach hybrydowych łączących technologię druku rotograwiurowego i UV Flexo.

Projekty UE

Projekt pt. „Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii Masterpress SA” realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

 

1. Projekt pt. „Rozszerzenie oferty firmy o etykietę o wysokim stopniu przezroczystości” realizowany w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Oś Priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2. Projekt „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B usprawniającego współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Masterpress S.A. w skali regionu i kraju” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3. Projekt „Nowe etykiety wrap-around w innowacyjnej technologii w Masterpress S.A.” realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

4. Projekty w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

 

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie przez firmę Masterpress Spółka Akcyjna w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego publikujemy zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/Granty na innowacje na: zakup usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve obejmującego następujące dwa etapy procesu produkcyjnego: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja)  wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/Granty na innowacje – „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/Granty na innowacje”;
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/Granty na innowacje – „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym”;
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/Granty na innowacje – „Oświadczenie Oferenta, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.”

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe_audyt technologiczny

Załącznik nr 3_Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_06_2017_GI

TLUM Załącznik nr 3_Oświadczenie o doświadczeniu

TLUM Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

TLUM Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_06_2017_GI

TLUM Zapytanie ofertowe_audyt technologiczny